project 10

GROEVES

Projecteigenaar: SCR Sibelco NV, Zilverzand Exploitatie Beaujean BV
L’Ortye Transport & Milieu, Quaedvlieg-Beaujean Zilverzandexploitatie
Status: In voorbereiding
Projectpartners: Provincie Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, Natuurmonumenten

Dit project laat de gefaseerde transformatie van de zilverzandgroeves tot natuur en recreatie zien, waarbij een rijke historie van mijnbouw en delfstoffenwinning kan worden geïllustreerd. Vanwege de ontgrondingsactiviteiten zijn het overwegend naar binnen gekeerde en afgesloten gebieden, terwijl de aaneenschakeling van groeves juist een belangrijk overgangsgebied tussen de stad en de natuur vormt.

Bewoners en bezoekers kunnen te voet of per fiets langs en door de groeves gaan en op uitkijkpunten het bijzondere landschap aanschouwen. Via het rondje groeves worden de groeves beleefbaar gemaakt en met elkaar verbonden.

Een bijzondere plek vormt de Zilverduintuin bij de Sibelco groeve. Dit is een bijzondere plek langs het toeristisch-recreatieve fietspad Leisure Lane, die pal langs de groeve voert.

Ook tijdelijke openstelling van (een gedeelte van) de groeves is onderzocht.

Bekijk hier het 3D ontwerp.

Een ander voorbeeld van de aanpak is de herinrichting van het Broeklandterrein in Hoensbroek. Bewoners hebben samen met L’Ortye een plan bij gemeente ingediend om het terrein om te toveren tot een prachtig park. In het park, met de naam Pauzepark, komt een speelplek voor jongeren. Ook worden een trapveldje en een klimheuvel aangelegd. Verder worden wandelpaden aangelegd en een kleine regenwaterbuffer. De werkzaamheden starten nog in 2020.

In 2018 vond gedurende Cultura Nova een uitvoering van de Carmina Burana in de zilverzandgroeve Beaujean plaats. Bezoekers konden zo op een bijzondere manier de omgeving beleven.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply