project 1

CENTRAL PARK

Projecteigenaar: Gemeente Heerlen
Status: In uitvoering / in voorbereiding / gereed
Projectpartners: VOC Jongen, Wonen-Zuid, Parkstad Limburg Theaters

Het centrum van Heerlen ondergaat een grote noodzakelijke transformatie. Het kernwinkelgebied wordt ingedikt. In het Schinkelkwartier worden leegstaande kantoren, winkels en verloederde monumentale panden aangepakt. Een belangrijk deel omvatte het voormalig winkelcentrum De Plu. Dit is inmiddels gesloopt.

Het gebied wordt nu integraal aangepakt door de betrokken partners, zodat het een aantrekkelijk groen woongebied wordt met ruimte om elkaar te ontmoeten.

In juli 2020 heeft gemeente Heerlen een samenwerkingsovereenkomst voor Schinkel-Zuid getekend met ontwikkelaar VOC Jongen om hier 98 woningen te realiseren samen met een binnenterrein, dat nadrukkelijk in verbinding komt te staan met het Burgemeester Van Grunsvenplein. Het Contourenplan vormt hierbij het richtinggevend ruimtelijk kader. Jo Coenen zal als supervisor in opdracht van de gemeente Heerlen en in afstemming met IBA Parkstad toezien op het bewaken van de vertaling van het Contourenplan in de planuitwerking.

VOC Jongen zal ook het aangrenzende Schinkel-Noord ontwikkelen.

Central Park

Burgemeester Van Grunsvenplein

Ook het Burgemeester Van Grunsvenplein en omgeving worden aangepakt. Gemeente Heerlen en IBA veranderen dit voor het centrum beeldbepalende stukje stad in een ‘Central Park’: een aantrekkelijk woongebied met nieuwe woningen in stedelijk groen. Het Burgemeester Van Grunsvenplein, dat nu nog een leeg, steenachtig plein is, wordt in deze groene herinrichting van de totale openbare ruimte meegenomen. Het Parkstad Limburg Theater van Heerlen komt daarmee in een fantastische parkachtige setting te staan. Het is een sprekend voorbeeld van hoe in een krimpgebied, met veranderend koop- en woongedrag, omgegaan wordt nieuwe invulling van gebouwen en openbare ruimte. Een project van nationaal belang.

IBA Parkstad heeft het stedenbouwkundig concept ontwikkeld (contourenplan). Daartoe heeft IBA samen met gemeente Heerlen relevante partijen bij elkaar gebracht en burgers laten participeren. Om te laten zien wat vergroening van de openbare ruimte in het centrum betekent heeft IBA een aantal jaren tijdens Festival Cultura Nova het Park Urbana gerealiseerd. Dit (tijdelijke) park speelt in op de behoefte aan meer groen in de stad. Ervaringen van gebruikers van het park, opgedaan tijdens de edities van Park Urbana, zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van de openbare ruimte.

De IBA organisatie is gevestigd in het plangebied, in een beeldbepalend voormalig bankgebouw.

Bekijk hier het 3D ontwerp.

Planning uitvoering

Burgemeester van Grunsvenplein 

  • Voorlopig uitvoering: Q1 2022
  • Oplevering: juli 2022

Schinkel-Zuid

  • Voorbereiding en uitvoering tussen 2021 en 2030

STADMAAKWEEK: 24UUR LIVESTREAM

Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en leven in Heerlen en Parkstad? In de zomer van 2019 werd tijdens Cultura Nova een eerste stadmaakweek georganiseerd. Er werd een ontmoetingsplek ingericht op Schinkel-Zuid, een tijdelijk leegstaand gebied in de Heerlense binnenstad.

Bekijk alle evenementen hier.

09aprHele dag24-uur-Stadmaken en ondernemersprogramma(Hele dag: vrijdag)


28aug(aug 28)00:0005sep(sep 5)23:59Stadmaakweek(augustus 28) 00:00 - (september 5) 23:59

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply