Primeur: circulair woningconcept ontwikkeld binnen SUPERLOCAL-project

24 juli 2020

Recent is de laatste fase van het circulaire bouwproject SUPERLOCAL van start gegaan. Op dit moment worden in opdracht van HEEMwonen 114 appartementen in de Voorterstraat gerealiseerd en gebouwd aan 15 grondgebonden circulaire woningen. De grondgebonden woningen zijn een doorontwikkeling van eerdere succesvolle bouwkundige experimenten binnen het gebied, waarin circulaire technieken eerst in een Expogebouw en later in drie circulaire proefwoningen zijn beproefd en doorontwikkeld. Met de realisatie van de 15 grondgebonden woningen kunnen we daadwerkelijk spreken van een circulair woningbouwconcept dat ook op grotere schaal uitgerold kan worden. Deze mijlpaal is een primeur voor zowel aannemer Jongen Bouwpartners, als het totale team van partners binnen SUPERLOCAL.

Ambitie: circulaire woningen bouwen van materialen in projectgebied
Bij de totstandkoming van het circulaire woonconcept is het PLUSwonen-concept (www.pluswonen.nl) als uitgangspunt genomen. Om te bepalen in welke mate de benodigde bouwonderdelen van circulaire aard konden zijn, is er onderscheid gemaakt tussen vier niveaus: direct hergebruik uit het projectgebied; circulair materiaalgebruik (zowel biologisch als technisch); mate van demontabelheid; gebruik van traditionele materialen indien er geen duurzaam alternatief is.

De ambitie was helder: zoveel mogelijk hergebruik van materiaal dat direct afkomstig is uit het projectgebied. Hergebruik en circulair bouwen zijn speerpunten binnen het SUPERLOCAL-project. In overleg met opdrachtgever HEEMwonen, sloopaannemer Dusseldorp, aannemer Jongen Bouwpartners en andere partners die bij het concept zijn aangesloten, is gezocht naar een integraal ideale oplossing per gebouwonderdeel. Maximaal resultaat behalen met betrekking tot circulariteit en/of demontabelheid bleek een uitdaging, maar het is gelukt. Het resultaat is een woning bestaande uit een demontabel prefab skelet van circulair beton, die straks bij oplevering ook nog eens uiterst energiezuinig is. De woningen leveren een CO2-reductie op van 25% en zijn ze voor maar liefst 75% demontabel. Ook is er rekening gehouden met de BENG-regeling (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). De principes die in dit project bepaald zijn, zijn tevens per direct toepasbaar voor alle PLUS-woningen van Jongen Bouwpartners in de toekomst. De woningen zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Limburg.

De techniek: op locatie gemaakt circulair beton als basis voor prefab systeem
Het circulaire beton – dat afkomstig is van een van de inmiddels afgebroken flats in het gebied – vormt de basis voor de casco’s van de woningen. De casco’s zijn prefab gemaakt in een betonfabriek, waardoor het bouwproces snel verloopt. Opmerkelijk is dat deze casco’s vanaf de funderingspalen naar boven toe volledig demontabel zijn. Door onder andere de toepassing van het ‘Fixbrick’-systeem is ook de schil van het gebouw demontabel en zijn waar mogelijk circulaire en/of duurzame materialen toegepast. Dit geldt ook voor de verdere afbouw. Een andere bijzonderheid van de nieuwe woningen is dat de toiletten aangesloten zijn op een vacuümsysteem, waarbij slechts 1L water per toiletbezoek verbruikt wordt.

Komt u wonen in een circulaire woning?
De bouw is in mei 2020 van start gegaan. Deze week is de laatste dakplaat van de eerste 9 woningen geplaatst. Daarmee is de eerste tranche van 9 woningen wind- en waterdicht. Na de bouwvak wordt verder gewerkt aan de overige 6 woningen. De 15 woningen zullen naar verwachting medio december 2020 opgeleverd worden. Voor dit bijzondere SUPERLOCAL project zoekt HEEMwonen bijzondere bewoners. Mensen die zich aangesproken voelen door de duurzame doelstellingen van het project en die mee willen denken over de invulling van het buurtcentrum dat in de flat komt en de inrichting van de openbare ruimte. Bent u geïnteresseerd in duurzaam wonen in het SUPERLOCAL gebied? Dan is meedenken en meedoen een voorwaarde. Inschrijven voor wonen in SUPERLOCAL kan door een motivatie in te sturen. Dat kan via de website van SUPERLOCAL: https://www.superlocal.eu/wonen.

X