Persbericht, 21 april 2022

Opening van het WoonWijzerHuis

Dé energiezuinige demonstratiewoning voor inwoners uit Parkstad

In Lauradorp (Landgraaf) openden wethouder Bart Smeets, HEEMwonen-bestuurder Liesbeth van Beek en Mathea Severeijns, algemeen directeur IBA Parkstad, op 21 april het WoonWijzerHuis. Deze woning is klaar voor de toekomst: het pand is volledig van het gas af en voorzien van duurzame installaties. Inwoners van Parkstad die energie willen besparen in hun huis, kunnen zich hier laten inspireren en adviseren.

Van infrarood paneel tot zonnepaneel. Van kelder tot dakisolatie. En van warmtepomp tot HR+++ glas. Iedereen die deze mogelijkheden wilt ervaren, is welkom in het WoonWijzerHuis aan de Hovenstraat 14 in Landgraaf. Bezoekers krijgen in deze demonstratiewoning persoonlijke uitleg over de bespaaropties en de duurzame installaties. In de woning is te zien hoe met relatief eenvoudige ingrepen energie kan worden bespaard. Aan de hand van een menukaart kunnen bezoekers aflezen welke maatregel welk effect heeft en wat de kosten zijn die daarmee samenhangen. Het WoonWijzerHuis helpt huiseigenaren op weg om zelf aan de slag te gaan.

Aanjagen en versnellen verduurzaming woningvoorraad 

Het WoonWijzerHuis is een initiatief van gemeente Landgraaf, HEEMwonen en IBA Parkstad. Het doel is om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad aan te jagen en te versnellen. Het project is voortgekomen uit een eerder plan van buurtgemeenschap Lauradorp om van hun buurt een duurzame wijk te maken die energiezuinig, levensloopbestendig en toekomstbestendig is. Hierbij moeten het dorpskarakter en cultuurhistorische waarde behouden blijven.

‘De meeste woningen zijn privé-eigendom. Dat maakt verduurzamen van een buurt moeilijker. Het vraagt om een andere aanpak. Deze hebben wij, samen met partner HEEMwonen, gevonden in het inrichten van een modelwoning. Hier laten we zien aan inwoners en andere geïnteresseerden zien hoe je een woning kunt verbeteren en klaar kunt maken voor de toekomst’, legt wethouder Bart Smeets uit. Hij is er dan ook bijzonder trots op dat zo’n mooi initiatief vanuit de bewoners geleid heeft tot dit bijzondere project.

Het verduurzamen van woningen is al jaren een kerntaak voor HEEMwonen. Liesbeth van Beek bestuurder van HEEMwonen: ‘We kennen de markt, weten de voor- en nadelen van maatregelen en hebben zicht op het effect. Deze kennis en ervaring delen we graag, zeker als dit tot synergie leidt. Want alleen als we krachten bundelen, kunnen we de energietransitie als regio aan. Het WoonWijzerHuis is een tastbaar ‘eindproduct’ van een mooie samenwerking.’ 

Ook Mathea Severeijns, Algemeen directeur IBA Parkstad, ziet verduurzaming als uitdaging: “De modelwoning in Lauradorp, zonder aansluiting op het gasnet, is een geslaagd voorbeeld van verduurzaming van erfgoed. Dat is belangrijk, want we hebben nogal wat van dit soort erfgoed in de regio. De aanpak in Lauradorp laat zien dat verduurzamen ook hier goed mogelijk is. Het resultaat mag er zijn, een mooie samenwerking tussen corporatie, gemeente en IBA”.

IBA Open Weekend

De komende twee jaar is het WoonWijzerHuis geopend voor alle inwoners van Parkstad die hun (eigen) woning willen verduurzamen. Komende zaterdag 23 en zondag 24 april zijn de deuren tussen 13.00 en 16.00 uur geopend tijdens het IBA Open Weekend. Daarna is iedereen welkom tijdens de openingstijden. Die zijn te vinden op: www.landgraaf.nl/woonwijzerhuis

X