20 januari 2020

Afgelopen zaterdag opende Brede Maatschappelijke Voorziening ‘De Auvermoer’ in Hoensbroek haar deuren! Hierin zitten twee basisscholen en diverse verenigingen gevestigd. Er is door de gemeente Heerlen samen met schoolstichting Movare gekozen voor een buitengewoon innovatief en duurzaam ontwerp. Vanuit het onderwijs is door de directie een vooruitstrevende visie ontwikkeld waarin talentontwikkeling van individuele kinderen centraal staat. Het ontwerp van het nieuwe gebouw sluit daar op aan. Naast een schoolvoorziening worden maatschappelijke instellingen gehuisvest en ruimtes voor buurtbewoners gerealiseerd.

IBA heeft de partijen ondersteund bij architectenselectie en gewaarborgd dat de vooruitstrevende visie optimaal in het gebouw tot zijn recht komt. De toegepaste methodiek van IBA heeft ertoe geleid dat de wensen van gebruikers en de onderwijsvisie optimaal in het ontwerp zijn verwerkt. Groene daken en zonnepanelen reduceren CO2 uitstoot. Door koppeling aan het mijnwaterproject wordt het gebouw duurzaam verwarmd en gekoeld.

X