De opwaardering van het station van Simpelveld tot publiekstrekker is een nieuwe fase ingegaan nu het ontwerp klaar is. Daarin is onder andere een verzameling antieke spoorwagons opgenomen met daarin een kleine winkel, een uitkijkpost, een hotelletje en een soort herbarium.
Het college van Simpelveld heeft al eerder aangegeven dat de thuishaven van het Miljoenenlijntje meer te bieden heeft dan nu het geval is. Het is een van de speerpunten van de gemeente om op die plek de toeristische- en recreatieve activiteiten uit te breiden en te versterken. IBA schat de potentie ook hoog in door het als sleutelproject aan te wijzen.

Ontwerp

Het Rotterdamse bureau LOLA Landscape Architects is door de gemeente aangezocht om de plannen voor de stationsomgeving te maken. De schetsen die vorig jaar werden gepresenteerd, zijn inmiddels uitgewerkt tot een ontwerp. Een en ander is onlangs aan de direct omwonenden gepresenteerd, want die zullen het meeste merken van de veranderingen. De presentatie zou eigenlijk tijdens een informatieavond gebeuren, maar vanwege corona is dat digitaal gegaan.

In de nieuwe opzet krijgt het uit 1853 geopende station een prominentere plek dan nu het geval is. Er wordt een plein aangelegd waarbij het monument uitgelicht wordt. De huidige parkeerplaats rechts van het station wordt omgevormd tot het zogenaamde expeditieplein; dat is een plek waar allerlei activiteiten gehouden worden.

Wandelen

Bezoekers moeten hun auto in de toekomst in de buurt van het Oranjeplein zetten en het laatste stukje wandelen via de Stationsstraat. Het profiel van die straat, op sommige plekken breed maar soms ook een flessenhals, gaat op de schop. De straat krijgt een ander aanzicht en er wordt wellicht eenrichtingsverkeer ingesteld. Voor direct aanwonenden wordt gezorgd voor voldoende parkeerplekken.

Tien objecten

De parkachtige omgeving rond het stationsemplacement ondergaat een ware metamorfose. Diverse museale topstukken van de Miljoenenlijn die een link hebben met het spoorverleden worden her en der in de omgeving geplaatst. Het gaat daarbij om zo’n tien objecten.

Antieke spoorwagons

De biodiversiteit zal overweldigend zijn met beplantingen uit onder meer Polen (papaver), Frankrijk (vlinderstruiken), Portugal (rode lampenpoetser), maar ook berken uit Nederland. In deze bijzondere stukjes natuur worden vijftien tot twintig (antieke) spoorwagons geplaatst. Dit ensemble krijgt voor een deel een invulling. Voorbeelden daarvan zijn een kleine winkel, een uitkijkpost, hotelletje en een soort herbarium.

Reacties

Mensen die in de directe omgeving van het station wonen, krijgen de gelegenheid om hun mening over de plannen te geven. Acht personen hebben inmiddels gereageerd. Die reacties zijn volgens een woordvoerster van de gemeente overwegend positief. „Het plan wordt warm ontvangen. Er zijn enkele verdiepende vragen die vooral te maken hebben met parkeren en het groenonderhoud.”

Bron: De Limburger
Foto: Luc Lodder

X