Meer dan helft van de Parkstedelingen geeft aan de Wilhelminaberg te zien als visitekaartje voor Parkstad-Limburg

Vrijwel alle Parkstedelingen (97%) kennen de berg ten minste van naam. 71% kent de Wilhelminaberg zelfs redelijk goed of heel goed. Naarmate men ouder is kent men de berg minder vaak redelijk goed of heel goed. Dit zijn enkele bevindingen uit de tweede burgerraadpleging, uitgevoerd in opdracht van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad-Limburg, met als belangrijkste onderwerp de voormalige mijnsteenberg van de staatsmijn Wilhelmina, ook wel ‘de Wilhelminaberg’ genoemd.

De Wilhelminaberg
Uit de burgerraadpleging blijkt onder andere dat de meest gebruikte naam voor de Wilhelminaberg ‘Snowworld’ is. 34% van de ondervraagden gebruikt meestal deze naam. ‘Wilhelminaberg’ volgt als tweede en wordt door 19% genoemd.

Een bezoek aan de berg heeft in de meeste gevallen als reden dat men er wil wandelen (61% noemt dit als één van de redenen), om te genieten van het uitzicht en de rust (45%) en om te genieten van de natuur (40%). 13% bezoekt de berg om Snowworld te bezoeken.

De uit Parkstad-Limburg afkomstige bezoekers van de Wilhelminaberg gebruiken slechts zelden het openbaar vervoer om bij de berg te komen. De meest gebruikte vervoersmiddelen zijn de auto of motor (50%) en lopend/ wandelend (29%).

15% van de respondenten van deze Parkstad Panel uitvraag vindt dat alle Parkstad-Limburg gemeenten in gelijke mate (mede)verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Wilhelminaberg en nog eens 38% vindt dat alle gemeenten verantwoordelijk zijn, maar dat Landgraaf meer verantwoordelijkheid draagt.

Vrijwel alle Parkstedelingen (97%) kennen de berg ten minste van naam. 71 procentpunt kent de Wilhelminaberg zelfs redelijk goed of heel goed. Naarmate men ouder is kent men de berg minder vaak redelijk goed of heel goed. Van de jongeren (40 jaar of jonger) geeft 82% dit aan; onder ouderen (65+ jaar) is dit 62%.

Vervolg
Als vervolg op de eerste twee raadplegingen zal in het najaar 2021 een 3de burgerraadpleging worden voorgelegd aan de burgers van Parkstad-Limburg. Het onderwerp hiervan wordt nog bepaald.

De onderzoeksresultaten van de 1ste en 2de burgerraadpleging kunt u hier bekijken.

X