Parkstad panel

Het Parkstad Panel is een initiatief van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg om inwoners te betrekken bij de toekomst van de regio.

Meer dan 1600 inwoners van Parkstad reageerden in 2021 op de raadpleging over de Wilhelminaberg. Vrijwel alle Parkstedelingen (97%) kennen de berg ten minste van naam. 71 % kent de Wilhelminaberg zelfs redelijk goed of heel goed. Naarmate men ouder is kent men de berg minder vaak redelijk goed of heel goed. Meer dan helft van de Parkstedelingen geeft aan de Wilhelminaberg te zien als visitekaartje voor Parkstad-Limburg.

Uit de burgerraadpleging blijkt onder andere dat de meest gebruikte naam voor de Wilhelminaberg ‘Snowworld’ is. 34% van de ondervraagden gebruikt meestal deze naam. ‘Wilhelminaberg’ volgt als tweede en wordt door 19% genoemd. Dit zijn enkele bevindingen uit de raadpleging over de Wilhelminaberg. Download hier de volledige rapportage.