Belangrijk IBA-project krijgt steeds meer vorm /
Ondertekening overeenkomst markeert start IBA-project. 

Heijmans Infra BV uit Rosmalen is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure geselecteerd als aannemer voor de Leisure Lane. De Provincie, de zes deelnemende gemeenten, IBA Parkstad en Heijmans gaan daarvoor de samenwerking aan in de vorm van een bouwteam. Op donderdag 8 juli 2021 is hiertoe de (raam)overeenkomst ondertekend. De ondertekening vond plaats vlakbij de plek waar het eerste deel van de Leisure Lane als voorbeeld is aangelegd, nabij de Stationsstraat te Schinnen en Kathagen. De ondertekening markeert de bouw van de circa 33 km langzaam verkeer-verbinding. Het streven is om eind 2023 met de bouw van de Leisure Lane klaar te zijn.

Bouwteam aan de slag
De overeenkomst is door zowel wethouders van de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld als door aannemer Heijmans Infra BV ondertekend. De Provincie Limburg en IBA Parkstad waren daarbij als bestuurlijke partners en medefinanciers aanwezig. In de overeenkomst staan afspraken over de samenwerking tussen deze partijen. In het bouwteam gaan de gemeenten, Provincie en IBA samen met de aannemer de Leisure Lane verder uitwerken tot een detailontwerp en alle benodigde planvoorbereiding verzorgen. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden starten in de eerste helft van 2022 en het streven is om eind 2023 gereed te zijn. Er wordt op meerdere plekken tegelijkertijd aan de Leisure Lane gewerkt. De betrokken omwonenden worden de komende periode geïnformeerd over de uitwerking van het ontwerp en de planning van de bouw.

Gedeputeerde Lia Roefs (portefeuille IBA): “De Leisure Lane verbindt, als een 33 kilometer lang snoer, de parels in de regio Parkstad met elkaar. De ondertekening van deze overeenkomst zorgt ervoor dat de realisatie van de Leisure Lane echt op stoom komt.” Haar collega Maarten van Gaans, Gedeputeerde Mobiliteit, vult aan: “deze nieuwe recreatieve route wordt een enorme aanwinst voor het langzaam verkeer, zoals fietsers. Goed dat de aanleg nu echt kan starten.”

Unieke beleving
De Leisure Lane is een langzaam verkeerverbinding door de zes gemeenten: Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Het is een aantrekkelijk pad over een lengte van circa 33 km en circa 4,5 meter breed, voorzien van een kenmerkende verharding en omzoomd door botanische bermen en opgaande beplanting, waarmee het landschap en de cultuur in de regio beleefd wordt. De Leisure Lane voert je langs het unieke landschap van Parkstad en toont de verschillende tijdperken die deze regio tekenen.

De Leisure Lane wordt tegelijkertijd de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische Kolenspoor. Tevens zorgt de Leisure Lane voor een versterking van de (toeristische) economie, alsook voor de herkenbaarheid en identiteit van de regio. Langs het tracé verschijnen op zeven plaatsen zogenoemde ‘points of interest’: plekken die een markant punt uit de geschiedenis van Parkstad weergeven en waarin specifieke landschapskarakteristieken worden verwerkt. Meer informatie: www.leisurelaneparkstad.nl

X