IBA-project ‘Lauradorp’ voorbeeld voor toekomstbestendig renoveren

HEEMwonen renoveert modelwoning als pilot voor verduurzaming particuliere woningen

In oktober gaat HEEMwonen van start met de verduurzaming van het pand Hovenstraat 14 in het Lauradorp, Landgraaf. De woning is door HEEMWonen met hulp van gemeente Landgraaf en een bijdrage van IBA Parkstad aangekocht als modelwoning voor toekomstbestendige renovatie van particuliere woningen. BAM Wonen voert de renovatie uit. Gedurende 2 jaar wordt de woning beschikbaar gesteld als voorbeeldwoning, waar particulieren in de praktijk kunnen zien hoe en met welke middelen energiebesparingen te behalen zijn.

Toekomstbestendig wonen in Lauradorp

Bij de open oproep van IBA in 2014 heeft de buurtgemeenschap Lauradorp een plan ingediend om het bestaande stads- en dorpsgezicht Lauradorp te ontwikkelen tot een duurzame wijk die energiezuinig, levensloopbestendig en toekomstbestendig is. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de stedenbouwkundige structuur en de karakteristieke uitstraling. De meeste woningen zijn eigendom van particulieren.

Wethouder Bart Smeets (portefeuillehouder IBA en Wonen & Herstructurering) vindt het bijzonder dat zo’n mooi initiatief vanuit de bewoners geleid heeft tot dit innovatieve project: ‘het toekomstbestendig maken van een buurt waar veel particuliere (mijnwerkers)woningen staan, is moeilijk en vraagt om een andere aanpak. Deze hebben wij, samen met partner HEEMwonen, gevonden in het inrichten van deze modelwoning. Zo kunnen we letterlijk laten zien hoe het toekomstbestendig maken van een woning mogelijk is. We hopen inwoners hiermee te inspireren en zo een boost te geven aan deze buurt.’

Verduurzaming van particuliere woningen

Regio Parkstad Limburg wil in 2040 energieneutraal zijn. De verduurzaming van de particuliere woningvoorraad komt echter nauwelijks op gang. Het is voor particuliere eigenaren vaak ingewikkeld om alle mogelijkheden van renovatie en verduurzaming, met de daarmee gepaard gaande kosten en financieringsmogelijkheden, te overzien. Om ontwikkeling toch mogelijk te maken verduurzaamt HEEMwonen samen met gemeente Landraaf een modelwoning in Lauradorp, die de renovatiemogelijkheden voor particulieren zichtbaar maakt. IBA maakt het mogelijk dat ontwikkelingen in verduurzaming van de woningvoorraad onderzocht kunnen worden, die zonder deze stimulering niet mogelijk zouden zijn.

Doelstellingen IBA Lauradorp

“De missie van het project in het experimenteergebied Lauradorp is het aanjagen en versnellen van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad en woonwijken, met als speerpunten energiezuinigheid, energieneutraliteit, het duurzaam opwekken van energie en levensloopbestendig wonen. Als woningcorporatie hebben we veel ervaring met die verduurzaming en we leveren graag een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de regio” zegt Liesbeth van Beek, bestuurder van HEEMwonen.

Wethouder Freed Janssen (portefeuillehouder Duurzaamheid) sluit zich bij deze woorden aan: ‘het is goed om op deze manier aan onze inwoners, en mogelijk ook aan andere mensen in de regio, te kunnen laten zien hoe je soms met een paar eenvoudige ingrepen je woning kunt verduurzamen. Het hoeft niet altijd veel te kosten, maar je kunt er wel veel geld mee besparen.’ Particuliere eigenaren kunnen straks aan de hand van de menukaart aflezen welke maatregel welk effect heeft en wat de kosten zijn die daarmee samenhangen.

 

Voor de redactie (niet ter publicatie). Heeft u vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Irene van Wesel via 045 – 645 44 44 of i.vanwesel@heemwonen.nl.

 

Partners: HEEMWonen, IBA Parkstad, Gemeente Landgraaf

X