Landgraafs project Ikgroenhet dingt mee naar landelijke prijzen

29 juni 2020

Het project Ikgroenhet van de gemeente Landgraaf dingt mee naar twee prijzen. Het zijn de Gouden Zwaluw en de Steenbreektrofee, landelijke onderscheidingen om de aanleg van groen te stimuleren.

 

Landgraaf is al geruime tijd met vergroening in de weer. De gemeente diende in 2014 een voorstel bij IBA in om de oprukkende verstening van buurten tegen te gaan. Veel mensen hebben hun voor- en/of achtertuin met tegels of ander materiaal verhard omdat dit minder onderhoud vergt. Het gevolg is dat regenwater moeilijker wegloopt, wat bij hevige regenval kan leiden tot wateroverlast. Ook zorgt de verstening ervoor dat de warmte langer blijft hangen.

Het voorstel van Landgraaf werd door IBA goedgekeurd. In 2017 is onder de naam Ikgroenhet het eerste project uitgevoerd in de wijk Eikske. Vanwege het succes van deze pilot werd vervolgens opgeschaald naar andere delen van Landgraaf. Ook Heerlen en Kerkrade haakten aan met twee projecten.

Resultaten

Voor Landgraaf is een overzicht gemaakt van de resultaten van Ikgroenhet. In totaal werd tijdens speciale plantdagen in zes wijken bijna drieduizend vierkante meter nieuw groen aangelegd: 99 tuinen zijn niet langer van steen maar groen. Ook zeventien plekken in de openbare ruimte werden op deze manier aangepakt.

Er werden bijna 25.000 planten in de grond gezet en ook nog eens ruim 5000 bloembollen. Aan Ikgroenhet deden meer dan 250 buurtbewoners mee, die ondersteund werden door zo’n twintig professionals. Het resultaat was niet alleen een groenere omgeving, maar tijdens het planten ontstonden ook nieuwe contacten tussen bewoners. Dit sociale neveneffect is mooi meegenomen.

De resultaten hebben de verwachtingen ver overtroffen. Inmiddels zijn ook Brunssum, Voerendaal, Beekdaelen, Valkenburg en Aken aangehaakt. Ikgroenhet heeft landelijk de televisie gehaald en werd in oktober 2019 gepresenteerd tijdens de manifestatie Dag van de Stad in Den Haag.

Succes

Vanwege het succes is besloten om het vergroeningstraject nog breder in Landgraaf toe te passen. De gemeente krijgt hiervoor van de provincie Limburg en IBA elk 25.000 euro subsidie. De gemeente zelf steekt er ook vijftig mille in.

Het was de bedoeling om dit voorjaar weer plantdagen te houden, maar die zijn vanwege de coronacrisis geschrapt. Een en ander gaat nu in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Daarna zal in het IBA-expojaar op een aantal momenten aandacht aan Ikgroenhet worden besteed. Ook is er in oktober 2021 een eindmanifestatie bij de Wilhelminaberg.

Bron: De Limburger

X