Gebouwen die dynamisch en flexibel gebouwd worden van herbruikbare materialen, hebben een essentiële aanjaagfunctie in de transitie naar een circulaire (bouw)economie. Ze dienen als het ware als tijdelijke opslagplaats van waardevol bouwmateriaal. Bij circulair bouwen wordt er geen steen, geen schroefje weggegooid. Dat is de gedachte achter het Green Transformable Building Lab (GTB Lab©), dat binnenkort gebouwd wordt in Heerlen.

De groenstrook tussen de stadsautosnelweg N281, Antwerpseweg en Woonboulevard Heerlen, gelegen op bedrijventerrein ‘In de Cramer’ te Heerlen is de plaats waar het GTB Lab© zal verrijzen. De vergunningen zijn geregeld, de bouw begint binnenkort en de eerste fase van het GTB Lab©  is klaar in de zomer van dit jaar.

Elk jaar een ander lab

Het GTB Lab©  ziet er telkens anders uit: het wordt elk jaar opnieuw getransformeerd, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van bouwmaterialen die door de bedrijven uit de bouw en industrie aangeleverd worden. Op die manier wordt een circulaire bouwmethodiek ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.

Het is een tijdelijk gebouw. De bouwpartners ontvangen de bouwmaterialen over 10 jaar weer retour.

Zo is het een innovatieve showcase en tastbaar voorbeeld voor circulair bouwen en een afvalloze bouw, waarbij het credo geldt: ‘sloopafval is een fout in het ontwerp’, aldus Elma Durmisevic grondlegger van GTB Lab© .

Daarnaast deelt het Lab kennis en oplossingen via een virtuele kennisbank voor circulair bouwen. Deze kennisbank is voor iedereen in Limburg toegankelijk en bevat waardevolle informatie voor gemeenten, corporaties en andere partijen die betrokken zijn bij de herstructureringsopgave van Parkstad. Slim en toekomstbestendig bouwen speelt daarbij een belangrijke rol. In deze kennisbank zijn onder andere ontwerpvoorbeelden te vinden, informatie over materialen en hergebruikpotentieel, financiële – en businessmodellen, maar ook ervaringen van andere projecten op het gebied van circulair bouwen, zoals SUPERLOCAL in Kerkrade.

De samenwerking tussen de partijen rondom het GTB Lab© is belangrijk voor het regionale Uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen in Parkstad. Dit thema is zo belangrijk voor Parkstad omdat het een aantal centrale speerpunten van de regio verbindt, zoals de grote herstructureringsopgave (sloop), ambities op het gebied van digitalisering (Smart Service Campus), energietransitie (PALET) en het creëren van extra werkgelegenheid.

Elma Durmisevic is initiatiefneemster/createur en directeur van het GTB Lab©  en is verantwoordelijke architect voor het ontwerp van het lab: ”ik ben blij dat na al die energie en tijd die in het opzetten van het GTB Lab©  is gestoken het eindelijk is gelukt om dit unieke initiatief in Parkstad te mogen realiseren. In al die jaren is er een groot community ontstaan met het bedrijfsleven, onderzoekinstituten, universiteiten, de Woon Boulevard Heerlen en publieke sector, maar zonder de enorme steun van de stadsregio Parkstad en IBA Parkstad zou de realisatie van het GTB Lab©  onmogelijk zijn geweest. Daarnaast hebben Gemeente Heerlen en Provincie Limburg het project enorm ondersteund”, zo stelt Elma Durmisevic tevreden.

Ontmoetingsplek

Ook wordt het GTB Lab© als regionale hub een informatie- en ontmoetingsplek rond circulair bouwen: een etalage voor ‘innovatie in de bouw’, waar wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke eisen en wensen samenkomen. Zo wordt een verbinding gelegd met bijvoorbeeld de ondernemingen op de Woonboulevard om consumenten beter bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen.

Verder zal vanuit het GTB Lab© advies worden verleend ten behoeve van projecten met circulaire ambitie met name aan sloopbedrijven, bouwindustrie, ontwerpers en eigenaren van gebouwen.  Het vormt daarmee een essentieel onderdeel van het in ontwikkeling zijnde regionale circulaire uitvoeringsprogramma.

Gezamenlijke inspanning

Het project omvat een totale investeringssom van € 1.525.700. Het Green Transformable Building Lab© wordt gerealiseerd en co-gefinancierd door verschillende partners uit de bouw en industrie zoals De Groot Vroomshoop, Kloeckner Metals ODS NL/Jansen, Pilkington Nederland, Ammanu LED-Intelligence, Jongen Bouwpartners, Rodeca BV, 4D architects, Advie Bureau Brekelmans, MJB groep – Bouwregisseurs, ABT Ingenieurs in Bouwtechniek Staatsbosbeheer, TheNewMakers, Bluedeck, Moooz,.

Daarnaast hebben Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad, Provincie Limburg, gemeente Heerlen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidiebijdrage geleverd aan het project. De Rabobank Parkstad Limburg heeft het project in de voorbereidingsfase ondersteund.

Meer informatie staat op www.greentransformablebuilding.com/

X