11 juni 2020

De provincie heeft geld vrijgemaakt om Limburgse centra en kernen een kwaliteitsimpuls te kunnen geven. Het eerste subsidiepakket gaat naar Voerendaal, voor Open Club Klimmen en woningbouw.

 

Het nieuwe provinciebestuur heeft 25 miljoen euro vrijgemaakt om de kwaliteit van Limburgse centra en dorpskernen te verbeteren. Gemeenten komen in aanmerking als zijzelf als cofinancier optreden (voor 50 procent) en daarnaast nevenprojecten aandragen waarin de provincie eveneens kan deelnemen. Dit alles om kernen leefbaar te houden, kwalitatief te versterken en daarmee toekomstbestendiger te maken.

Zo is dinsdag een zogeheten samenwerkingsagenda ondertekend, waarmee 770.000 euro voor Voerendaal vrijkomt. Het merendeel van dat bedrag, een half miljoen, is bestemd voor Open Club Klimmen. De gemeente kwam geld te kort toen dat project ruim drie miljoen duurder bleek uit te vallen (totaal ruim 13 miljoen). Zelf draait Voerendaal voor het overgrote deel van de investering op, al zal ook de IBA eind deze maand definitief een bijdrage toezeggen.

Koppelingen

Gedeputeerde Andy Dritty benadrukt dat het Kader Kwaliteit Limburgse Centra, zoals de regeling voluit heet, geen pinautomaat is voor gemeenten. Het gaat ook niet alleen om leefbaarheid en kwaliteit. „Belangrijk is dat er koppelingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld met sport, onderwijs of erfgoed. Het resterende bedrag dat de provincie hier bijdraagt is in het kader van de sociale agenda en erfgoed.”

In Klimmen komt niet alleen de Open Club, maar wordt ook een oeroud kerkpad in oude luister hersteld en worden hoogstambomen gepland. Op de Houtstraat en Dr. Poelsstraat komen twintig levensloopbestendige appartementen (sociale huur). Verder droeg de gemeente de bouw van vier tot zes levensloopbestendige woningen op het Raadhuisplein in Voerendaal aan.

Woningbouw

Woningbouw is van belang binnen de samenwerkingsagenda’s die de provincie voor de Limburgse centra aangaat, zegt Dritty. „Daar hebben de Staten op aangedrongen. Binnen het plangebied van de Open Club is ook nog ruimte voor 25 levensloopbestendige woningen. Dit past allemaal binnen de versoepelde regels voor woningbouw.”

Open Club Klimmen is een groot uitgevallen brede maatschappelijke voorziening met extra ruimte voor ontmoeting, sport (voetbal, tennis, fitness), gezondheidsvoorzieningen en dienstverlening. Wethouder Ruud Braun (Democraten Voerendaal) is blij met de bijdragen: „Het is een ijzersterk programma om de kernen weer van kwaliteit te voorzien.”

 

Bron: De Limburger

X