Op 26 januari is het onafhankelijk Parkstad Panel gelanceerd. Mensen die in Parkstad wonen of werken kunnen zich vanaf nu aanmelden om hieraan deel te nemen. Met het panel laten inwoners hun stem horen door raad en advies te geven over actuele onderwerpen die in de regio spelen. Doe mee en meldt u aan via: ParkstadPanel.nl

Wat is het Parkstad Panel precies?

Het Parkstad Panel is een raadgevend burgerpanel in de regio Parkstad-Limburg, waaraan iedereen van 16 jaar en ouder die in Parkstad woont of werkt, kan deelnemen. Via het Parkstad Panel doet u niet mee aan opiniepeilingen, maar geeft u via vragen raadgevende antwoorden. Dus geen ‘wat vindt u van-vragen’, maar de ‘waarom-‘ of ‘hoe-vragen’ over lokale vraagstukken. Het Parkstad Panel praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners.
Met de resultaten krijgen maatschappelijke vraagstukken een stem vanuit de inwoners. De resultaten dienen als basis voor een vernieuwende dialoog. De lokale en regionale uitdagingen komen via het Parkstad Panel bovendrijven en worden gedeeld met belanghebbende partijen, waaronder de Parkstadgemeentes. Zij weten zo wat er speelt binnen de samenleving.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten uit het Parkstad Panel geven aan hoe inwoners over onderwerpen, die lokaal en regionaal een rol spelen, denken. Misschien zijn ze het roerend eens met het huidige beleid of delen ze hun gouden tip voor een actuele uitdaging. Alle resultaten zijn terug te lezen op de website van het Parkstad Panel, ParkstadPanel.nl Deelnemers ontvangen vijf keer een vragenlijst en ontvangen vervolgens een verslag hiervan in hun mailbox. Ook de belanghebbende partijen krijgen de resultaten toegestuurd, waarna de dialoog (verder) kan worden vormgegeven.

Hoe werkt het?
De deelnemers van Parkstad Panel krijgen na inschrijving een digitale vragenlijst toegestuurd. Het betreft ongeveer tien korte vragen over een lokaal onderwerp, die ze anoniem mogen invullen. Ze bepalen per vragenlijst of ze wel of niet meedoen. Deelnemers geven antwoorden op waarom- en hoe-vragen. Ze delen dus niet hun mening: het gaat juist om het geven van raad of advies.
Wilt u een steentje bijdragen aan een betere woon- en werkomgeving? Laat u graag (anoniem) weten hoe u denkt over lokale en regionale, actuele onderwerpen? Grijp dan nu uw kans. Schrijf u hier in en praat mee over onderwerpen die spelen in uw regio! De 1e raadpleging start in de week van 22 februari.

Initiatief van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg
Het Parkstad Panel is een initiatief van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg om inwoners te betrekken bij de toekomst van de regio. Het panel wordt gefaciliteerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek.

X