Wat vindt de Heerlenaar van Heerlen-Centrum? Onder de noemer ‘Samen maken we Heerlen!’ riep de gemeente in juli alle bewoners, ondernemers, organisatie, partners maar ook bezoekers op om hun mening te geven én om mee te denken over de toekomst van het centrum. Er zijn in de afgelopen jaren allerlei projecten en evenementen gerealiseerd en in gang gezet als uitwerking van het Urban Bidboek 2016. Vallen die in de smaak? En hoe kan het nog beter? Al die wensen en ideeën zijn gebundeld in een participatieverslag. Dat werd vandaag overhandigd aan een aantal partijen die in de zomer hebben meegedacht. Het is tevens voor iedereen te bekijken op: www.heerlen.nl/centrum

Aanpak
Vanuit een tijdelijk locatie aan de Promenade werden in juli bezoekers gestimuleerd (die spontaan binnen konden wandelen) om hun ideeën te delen. Daarnaast is er ook veel input gegeven tijdens de verschillende workshops die georganiseerd werden én hebben meer dan 650 mensen de enquête ingevuld. Wethouder Peter van Zutphen (centrumontwikkeling) bood het verslag op woensdag 24 november aan Ger Bischops (vertegenwoordiger van de bewoners), Douwe Dijkstra (Heerlen Mijn Stad, vertegenwoordiger ondernemers, evenementen etc.) en Raoul Kleijntjes (vertegenwoordiger Cliëntenraad) aan. Partijen die zelf een bijdrage hebben geleverd aan het resultaat.

Opvallende punten
Opvallend is dat bezoekers het centrum óf een hele lage waardering geven óf juist een hele hoge. Een tussenweg lijkt er bijna niet te zijn. Verder valt op dat de meeste mensen zien dat er de afgelopen jaren écht gewerkt is aan een nieuwe basis. Wethouder Peter van Zutphen: “Men verwijst dan bijvoorbeeld naar het Maankwartier, de Nieuwe Nor, de Stadstuin en het nieuwe Mijnmuseum. Daarnaast wil ook iedereen af van al die stenen in de stad. Dat sluit perfect aan op onze ambitie om het centrum groener te maken. Het draagt bij aan een ‘prettige duurzame stad’ en dat willen we op veel grotere schaal gaan aanpakken.”

Ambities
Wethouder Adriane Keulen (burgerparticipatie): “Ik vind het zeer waardevol, dat we op deze manier samen naar het centrum kijken. Het gaat bij burgerparticipatie niet alleen om beleidsnota’s die via een participatietraject tot stand komen. We moeten het ook waarmaken. Zo hebben we nu een aanzet gemaakt naar een Heerlen dat voor iedereen toegankelijk is. Natuurlijk kunnen we niet alle wensen realiseren die geuit zijn, maar daar waar het mogelijk is, doen we dat wel.”

Overigens zijn er ook wensen die buiten de verantwoordelijkheid en invloed van de gemeente liggen. Als het gaat om eigendommen van anderen bijvoorbeeld. Maar ook daar kijkt de gemeente hoe ze daar een bijdrage aan kan leveren.

Samenwerking
De gemeente werkt hierbij samen en ontvangt een financiële bijdrage vanuit zowel Ministerie BZK, IBA Parkstad, het Rijk via de Regio Deal Parkstad en de Provincie Limburg onder het mom: Samen maken we het Centrum.

X