28 april 2020

Wat heeft een mens gewonnen
in zijn leven, terugziend op hetgeen hij achterliet?
Goed of verkeerd, hij moet het overgeven.’
G. Achterberg, Flashback, 1934

—————————————————————————————————————–

Het (voort) levend archief

Nic Tummers was een veelzijdig man. Architectuur was één van zijn vele expertises. Als docent was hij een begrip voor verschillende generaties studenten van de Limburgse Academie voor Bouwkunst, de TU Eindhoven en TU Delft.

Vanuit de passie voor de ‘kunst van het bouwen’ en de zorg voor Heerlen en de ontwikkeling van de regio was hij ook betrokken bij IBA Parkstad. Het ambitieuze project ‘Digitalisering USR bestanden’ werd ingediend in 2015 voor de Open Oproep IBA Parkstad.

De eerste gesprekken met Nic Tummers vonden plaats in zijn toenmalige woonhuis op de hoek Schoolstraat – Kruisstraat. Met een rondleiding door het monumentale pand werd de enorme omvang van zijn bibliotheek, collectie en de alomvattendheid van zijn verzameling duidelijk.

Tummers had met zijn verzameling/bibliotheek zijn eigen ruimte voor de geestelijke arbeid gecreëerd. Naar voorbeeld van een ruimteontwikkeling uit de Renaissance. De Studiolo, een plek om te schrijven en lezen, waar zich het idee verwerkelijkt het Universele in een Microkosmos te hebben. In zijn Studiolo was de wereld vertegenwoordigd die hij begrijpen kon. Daar zat hij te studeren, beschreef die wereld en beïnvloedde die met gedachtes en reflecties. Die werden in zijn Studiolo geboren, gedacht en bestudeerd.

Bij Tummers besloeg de Studiolo het hele huis, waar toevallig ook nog werd gewoond. Zijn bibliotheek, de vele maquettes en kunst en fotografie vormden zijn overslagstation uit de werkelijkheid. Zijn poort naar een wereld van ideeën. Gerangschikt en gedacht volgens zijn eigen systeem. Niets van elkaar los te zien, want alles staat met elkaar in verbinding.

Het project Digitalisering USR-bestanden behelsde de digitalisering van deze bibliotheek en vertaling van deze ruimtelijke enscenering van Nic Tummers denken. Helder opgetekend in een schets die de ordening op sublieme wijze weergaf.

IBA Parkstad draagt bij aan het instandhouden  van het erfgoed van Nic Tummers. Door het realiseren van een digitale omzetting van de collectie Tummers. Het belang van Nic Tummers en zijn archief staat buiten kijf, in Parkstad, maar ook in de vakwereld ver daarbuiten.

Door omstandigheden ontstond de noodzaak voor een verhuizing naar Parc Imstenrade. Dat maakte het vastleggen van dit bijzondere archief urgenter. Snel handelen was noodzakelijk toen bleek dat de collectie op haar originele plek het woonhuis Tummers niet kon worden behouden.

Met het scannen van de collectie onder regie van zijn dochter Tamira Tummers,  is de basis gelegd voor het voortbestaan van het archief van Nic Tummers. Daarmee leggen we zijn denkwereld en universum voor altijd vast.

De Universiteit van de Socio Ruimte heeft zijn plek gevonden in ‘het (voort) levend archief’ en daarmee het gedachtengoed van Nic Tummers. Het is de missie van de familie Tummers en het Stichtingsbestuur van Stichting Tummers USR om het erfgoed van Nic Tummers levend te houden. We zijn er trots op om als IBA Parkstad hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

X