Impressie Zilverduintuin

17 november 2020

LOLA landscape architects

De projecten van IBA Parkstad liggen op koers. Op dinsdag 3 november bespraken de aandeelhouders de stand van zaken. Andy Dritty, gedeputeerde Provincie Limburg en Mathea Severeijns, directeur IBA Parkstad, gaven een toelichting aan De Limburger waarbij diverse projecten werden besproken. Veel aandacht was er voor de Leisure Lane, de toeristisch-recreatieve fiets- en wandelroute door Parkstad. De plannen voor de Zilverduintuin, die bij de Sibelco groeve aanhaakt op de Leisure Lane, werden toegelicht.

X