IBA Essay: ‘Van Bau- naar Umbaukultur’

Reflecties op IBA Parkstad
Voorpublicatie van het IBA Eindboek

IBA Parkstad heeft het afgelopen jaar een uitwisseling tussen het Nederlandse College van Rijksadviseurs (CRa) en het Duitse Bundesbauministerium BMWSB geïnitieerd. Onderdeel van deze uitwisseling was het online interview dat Harm Tilman als ghost writer op 15 februari 2022 voerde met Gabriele Kautz (BMWSB, Deutschland), Reimar Molitor (IBA Expertenrat, Region Köln/Bonn), Reiner Nagel (IBA Expertenrat, Bundesstiftung Baukultur), Lars-Christian Uhlig (IBA Kompetenzstelle), Mathea Severeijns (IBA Parkstad), Jannemarie de Jonge (CRa), Francesco Veenstra (rijksbouwmeester, voorzitter CRa) en Wouter Veldhuis (CRa). Op 19 mei 2022 hebben bovenstaande personen tijdens de conferentie ‘Regiopolitan Rumble’ in Heerlen verder met elkaar gesproken over mogelijke verdere samenwerking.

IBA Essay

fotograaf: Philip Driessen

Afgelopen decennium vond in Parkstad de manifestatie IBA Parkstad plaats, een bijzondere vorm van stedelijke en regionale ontwikkeling. De aanleiding voor deze Internationale Bauausstellung (IBA) gaat terug op de sluiting van de Limburgse mijnen vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. Vanaf dat moment veranderde het gebied in hoog tempo van een zwarte naar een groene regio. IBA Parkstad vertegenwoordigt in dit voortgaande proces de volgende fase. IBA is een instrument dat in Parkstad voor de eerste maal buiten Duitsland, en met succes, is ingezet.

In dit essay gaan we eerst in op de ‘Ausnahmezustand auf Zeit’, een van de meest actieve ingrediënten van een IBA. We laten zien wat de toepassing ervan voor de ruimtelijke planning en ontwikkeling van een stad of regio betekent. Daarna komen de lessen van IBA Parkstad aan bod. Deze uitzonderingstoestand heeft van Parkstad tot ver buiten de regio een begrip gemaakt en ter plekke een Umbaukultur geïnitieerd. Wat we kunnen meenemen van deze ervaring, is de thematische verschuiving die gedurende de looptijd heeft plaatsgevonden. Een andere les is de aandacht die is gegenereerd voor de periode na de festiviteiten van de IBA.