Hoogbouwflat ‘Voorterstraat’ bereikt haar hoogste punt binnen project SUPERLOCAL

Donderdag 27 mei jl. vierden woningcorporatie HEEMwonen samen met aannemer JONGEN Bouwpartners, IBA Parkstad, de gemeente Kerkrade én de eerste bewoners van het gebied het bereiken van het hoogste punt van de hoogbouwflat aan de Voorterstraat in Kerkrade. De hoogbouwflat is een deelproject van het overkoepelende SUPERLOCAL-project. Een spraakmakend project waarbij hergebruik van materialen, het behouden van de aanwezige kwaliteiten en waarde van het gebied centraal staan. Het project bestaat uit een serie circulaire experimenten, waaronder het Expogebouw en het super circular estate. Uit deze projectfases zijn waardevolle lessen geleerd om circulair bouwen naar de reguliere praktijk te brengen: in het projectgebied zijn 15 circulaire grondgebonden woningen gerealiseerd. Met de ‘vernieuw’bouw van de hoogbouwflat (één helft gesloopt en opnieuw opgebouwd, andere helft hergebruik van het casco) wordt het laatste en meest zichtbare icoon aan het project toegevoegd.

Waardering
Deze bouwfase kon nooit bereikt worden zonder de fantastische en creatieve inzet van het projectteam en in het bijzonder de bouwplaatsmedewerkers. Als blijk van dank voor hun toewijding – zeker ook in ongewone omstandigheden door Corona – werden zij allen op de galerijen van de flat toegesproken en vervolgens getrakteerd op een heerlijk hapje.
Ook was er speciaal aandacht voor de eerste bewoners van het project. Als zijnde ware pioniers én ambassadeurs voor duurzaam en bewuster wonen, werden ook zij bedankt voor hun vertrouwen en uiteraard begrip voor de werkzaamheden van dit enorme bouwwerk in hun ‘achtertuin’.

Grandioze C02 besparing
De flat biedt straks ruimte voor 114 appartementen, uitgevoerd in zes types.
Door het behoud van de helft van de flat is 1.000.000 kg Co2 bespaard in vergelijking met de bouw van een geheel nieuwe flat. Daarbij zijn de normen van vandaag leidend op het gebied van energie, geluid en brandpreventie.
Het behouden van het bestaande bouwdeel is voor het uitvoeringsteam een serieuze uitdaging geweest. Ten eerste vanwege constructieve uitgangspunten, waarbij andere rekennormen van “toen” vs. nu van toepassing waren én je te maken hebt met een oud mijnbouwgebied. Daarnaast was er scheefstand van het bouwdeel en had men met een complexere maatvoering te maken bij het toevoegen van nieuwe galerijen en balkons.

Sociale voorzieningen voor en door bewoners
In de plint van het gebouw, gelegen aan het park, komt een wijkcentrum met sociale voorzieningen voor en door bewoners. De voorzieningen die er komen worden samen met buurtbewoners en toekomstige bewoners van het gebied bepaald en ingevuld. Hier staat ontmoeten en samen komen centraal. In de ruimte komt in ieder geval een wasmachineruimte, waar bewoners tegen een beperkte bijdrage de was kunnen doen zonder zelf een wasmachine te hoeven aanschaffen.

Planning
Met de uiteindelijke afronding van het innovatieve waterkringloop systeem in het gebied – waarbij lokaal alle water wordt opgevangen en hergebruikt en er zelfs een proef wordt gedaan met lokale opwek van drinkwater – zal het project in 2022 grotendeels klaar zijn.

X