Heerlen, de stad die nooit af zal zijn: aan deze grote projecten wordt hard gewerkt

7 december 2020

Heerlen neemt veel hooi op de vork bij de ontwikkeling van de binnenstad. De coalitie heeft voor het centrum meer dan 25 majeure projecten in de steigers gezet. Die in en buiten de gemeenteraad tot, vaak heftige, discussies leiden. Hoe hangt, met nog vijftien maanden te gaan tot de verkiezingen, de vlag erbij? In vogelvlucht door de stad, waar de betonmolens volop draaien.

Wonen. Winkelen. Cultuur. Recreatie. Historie. Op al die terreinen zijn in de binnenstad van Heerlen ontwikkelingen gaande. Het college zoekt een balans tussen noodzakelijke bezuinigingen en torenhoge ambities. De stad zal natuurlijk nooit af zijn. Maar wat is er de afgelopen 2,5 jaar al bereikt, en wat niet?

Leegstand
Heerlen kampt met een winkelleegstand, die zal groeien tot circa 11 procent. Afspraak is in de binnenstad 20.000 vierkante meter retail uit de markt te halen. Hiervan is nu driekwart gerealiseerd. Eenzelfde hoeveelheid vierkante meters aan overbodige kantoorruimte is geschrapt. Het streven is om bij uitvoering van de projecten Schinkel-Zuid en -Noord de streep te zetten door nog eens 27.000 vierkante meter kantoorruimte.

Woningbouw
Een belangrijke impuls voor hartje Heerlen is woningbouw. Schinkel-Zuid voorziet in de bouw van 98 woningen. Begin komend jaar buigt de raad zich over het bestemmingsplan. In Schinkel-Noord zijn 109 sociale huurwoningen gepland. In januari 2022 moet dit bestemmingsplan worden vastgesteld. De ambitie is om in het centrum circa vierhonderd nieuwe woningen te realiseren, waaronder ook studentenwoningen.

Urban karakter
Beide Schinkelkwartieren, de Promenade en het Van Grunsvenplein, maken deel uit van het Central Park. Waar beton ook plaatsmaakt voor groen. Het urban karakter van de Heerlense binnenstad moet hier duidelijk zichtbaar worden. Onder supervisie van voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen moet het Van Grunsvenplein een bruisend hart worden, met onder meer een skatebaan, klimwand en breakdancevloer. Oplevering: augustus 2022.

Winkelgebied
Het winkelgebied krijgt een facelift. Zo heeft Atelier Stadsrevisie de eerste helft van 13 gevels in oude luister hersteld. En moet komend voorjaar op de Bongerd de Worstenhemel (podiumpje boven de Smulbar) verrijzen.

Met eigenaar NSI studeert de gemeente nog op de toekomst van winkelcentrum ’t Loon. Enerzijds zijn er nieuwe trekkers als de Aldi en Budget Food. Anderzijds is geopperd 33 tot 50 procent van de winkelpanden een andere bestemming te geven. Medio 2021 moet een plan op tafel liggen.

Nieuwe Nor
Op cultureel gebied gebeurt ook veel. Filmhuis De Spiegel is verhuisd naar de Royal. De nieuwbouw van Rivoli en renovatie van Royal moeten begin 2023 zijn voltooid. Dichterbij is de oplevering van de Nieuwe Nor, komend jaar. Een belangrijke stap om de doorstroming van podiumtalent te stimuleren.

Met BasquiatCircus Noel en Film Billy zijn bovenregionale producties neergezet. En de eerste twee edities van Wintertijd bewijzen dat er animo is voor nieuwe initiatieven. Voor nog meer dynamiek mikt Heerlen ook op meer studenten in de stad. Het college komt begin 2021 met een voorstel om onderwijsinstellingen weer naar de binnenstad te halen.

Romeinen
De metamorfose van Heerlen is voor het grote publiek vooral zichtbaar dankzij de vele murals. Op de gevel van cinema Quatro komt komend jaar een derde muurschildering, die een link legt tussen hedendaagse streetart en de Romeinen. Met De Vondst en het Romeins Badhuis weet Heerlen nu al flink wat bezoekers te trekken. In 2021 volgt de oplevering van het Mijnmuseum en in 2025 de opening van het Romeins Museum.

Centrumbad
Een langgekoesterde wens is het centrumbad. Binnen enkele maanden komt het college, dat
vasthoudt aan de eerstesteenlegging in 2022, met een plan. Criticasters vinden dat er met zwembaden in Landgraaf en Kerkrade in de regio genoeg voorzieningen zijn. En binnen de gemeente voorziet Otterveurdt in Hoensbroek al jaren in een grote behoefte.

Bidboek
Met ook een nieuw Stadskantoor en de renovatie van het gemeentehuis blijft het in Heerlen nog lang werk in uitvoering. Daarom wil het college het ‘bidboek centrumprojecten’ verlengen tot en met 2025.

Er zullen vele schietgebedjes en preken volgen om niet voltooide ambities nog over de streep te trekken. Al zal pas na de raadsverkiezingen in maart 2022 echt duidelijk worden hoe het de jaren daarna verdergaat met de verbouwing van Heerlen.

Bron: De Limburger
Foto: Luc Lodder

X