College wijst subsidie toe aan Stichting Stadsrevisie ‘aSta’

7 oktober 2020

Heerlen is begonnen aan een groot project van stedelijke vernieuwing. Om het centrum nog aantrekkelijker te maken en te behouden voor wonen, werken en recreëren is een belangrijk thema de toekomstige stads-uitstraling. Het college heeft vandaag de Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ een subsidie toegekend van €65.000 om het bestaande centrumbeeld aan te pakken.

Subsidie voor zes gevels

Wie langs de gevels van de binnenstad van Heerlen loopt en naar boven kijkt, ziet een duidelijk verschil met de bovenkant van een pand en de voor-kant van een winkel op de begane grond. De Stichting van Atelier Stadsrevisie, een initiatief van Michel Huisman, wil hier verandering in aanbrengen en heeft hiervoor een subsidie van €65.000 toegewezen gekregen uit het gevelfonds van IBA Parkstad en de Gemeente Heerlen. Met de verleende subsidie kunnen zes winkelpuien aangepakt worden en zullen authentieke gevels zichtbaar gemaakt worden. Door de winkelpanden aan te pakken zal de aanblik van de Heerlense binnenstad in 2020 verbeteren.

Subsidie Worstenhemel

Daarnaast is er aan de Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ door de Gemeente Heerlen een subsidie verleend van €50.000 voor de aanpassing aan de Worstenhemel. Michel Huisman maakte het ontwerp dat letterlijk over de Smulbar werd gezet. De Worstenhemel is bedoeld als hoogwaardige zitplek op de Bongerd. Een stadspodium met vertier op hoog niveau.

Geheel straatbeeld
De Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ beperkt zich niet alleen tot gevels. Alles wat bepalend is voor de sfeer en uitstraling van de stad wordt opnieuw bekeken.

Participatie
Atelier Stadsrevisie wil zo veel mogelijk werken met participatie van burgers, vrijwilligers, langdurig werkelozen en omscholende mensen. Dit maakt het een sociaal project, dat de lokale trots en vreugde moet vergroten. Voor pandeigenaren die hun gevel niet via het Project Atelier Stadsrevisie willen renoveren, blijft expliciet de mogelijkheid open om een beroep te doen op het gevelfonds. Atelier Stadsrevisie werkt hierbij samen met o.a. stichting Streetwise en andere centrumpartners om ook het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken.

X