PERSBERICHT

Bruikleenovereenkomst voor Clemenspark

Op de grens van Brunssum en Beekdaelen ligt het nieuw aangelegde Clemenspark, waarin de rijke historie van het gebied, de mooie natuur en de betrokkenheid van veel vrijwilligers en buurtbewoners voor iedereen zichtbaar zijn. Op maandag 23 mei tekenden wethouder Jo Mertens namens de gemeente Brunssum en Peter Kleuters en Jan Deckers namens de Stichting Clemenspark een bruikleenovereenkomst voor het gebruik en het onderhoud van het nieuwe Clemenspark. Ze gaan daarmee een langdurige samenwerking aan.

In de afgelopen maanden is de onbenutte grond rond het Clemenskerkje omgetoverd tot het Clemenspark. Het terrein is ingericht met een nutstuin, een boomgaard, een padden- & kikkerpoel, een parkeerplaats en een kunstwerk. Behalve de vele wandelpaden loopt ook de Beekdaelenroute voor fietsers door het park. En het park is grotendeels toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Gezamenlijk de handen uit de mouwen

De gemeente Brunssum is eigenaar van het perceel, maar geeft het park ‘om niet’ in bruikleen aan de Stichting Clemenspark. Deze stichting bestaat uit vrijwilligers die zich betrokken voelen bij dit gebied en die de handen uit de mouwen willen steken in de tuin of op een andere manier. Gezamenlijk zijn er afspraken gemaakt over het gebruik en het onderhoud. De taken worden verdeeld tussen de gemeente Brunssum, de stichting en een derde partij, waar nog concrete afspraken mee moeten worden gemaakt. De gemeente coördineert dit en overlegt regelmatig met de partijen of de taakverdeling werkt of dat deze anders kan of moet.

Voor iedereen

Het Clemenspark blijft openbare ruimte en is dan ook voor iedereen overdag toegankelijk. Zo kan iedereen wandelend of fietsend genieten van dit park. Naast bankjes staan er ook enorme picknicktafels, waaraan even uitgerust kan worden, een hapje gegeten kan worden of waaraan een klas een les over natuur, milieu of geschiedenis kan krijgen.

Dankzij

De gemeenten Beekdaelen en Brunssum werkten nauw samen met de Stichting Clemenspark om het Clemenspark vorm te geven. Gezamenlijk werd ook de omliggende openbare ruimte aangepakt, verbeterd en in stijl aangepast. Het hele project werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van deze twee gemeenten, Stichting Clemenspark, Provincie Limburg, een Europese subsidie via LEADER Zuid-Limburg en een bijdrage van IBA Parkstad.

De historie zichtbaar gemaakt

De rijke historie van het gebied is op vele manieren zichtbaar gemaakt. Het IBA Parkstad-kunstwerk heeft de vorm van een ijzeren hekwerk waarin de contouren van het voormalige klooster en de afgebroken kloosterkerk zijn verwerkt. In het park zijn de contouren van de oude kloosterkerk, het klooster en de voormalige kloostertuin weer zichtbaar.

In de openbare ruimte zijn de bestrating en verlichting aangepast en de historische waterpomp heeft weer een plek gekregen; al is het nu een watertappunt van WML in een passend jasje. De locatie van de –tijdens het werk– gevonden oude waterput is ook zichtbaar gemaakt met een ‘putdeksel’.

 

foto © ZO-NWS | Gemeente Brunssum

X