Bouw ‘Green Transformable Building Lab’ van start in Heerlen

De groenstrook tussen de stadsautosnelweg N281, Antwerpseweg en woonboulevard ‘In de Cramer’ te Heerlen is de plaats waar het Green Transformable Building (GTB) Lab zal verrijzen. De vergunningen zijn geregeld en de bouw gaat vandaag, op dinsdag 22 juni, dan echt van start met de onthulling van een bouwbord.

“Gebouwen die dynamisch en flexibel gebouwd worden, van herbruikbare materialen, hebben een belangrijke aanjaagfunctie in de transitie naar een circulaire economie. Bij circulair bouwen wordt er geen steen, geen schroefje weggegooid. Met deze bouwaanpak zijn gebouwen zijn niet langer consumptiemachines van grondstoffen en afvalbergen van de toekomst, maar juist bewaarplaatsen van waardevolle bouwmaterialen”, zegt de bedenker van het GTB-lab, architect Elma Durmisevic.

Elk jaar een ander lab

Het GTB Lab ziet er telkens anders uit: het wordt elk jaar opnieuw getransformeerd, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van ‘tweedehands’ bouwmaterialen die door de bedrijven uit de bouw en industrie aangeleverd worden. Op die manier wordt circulaire bouwmethodiek ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Zo is het een innovatieve showcase en tastbaar voorbeeld voor circulair bouwen en afvalloze bouw, waarbij het credo geldt: ‘sloopafval is een fout in het ontwerp’. Daarnaast deelt het Lab kennis en oplossingen via een virtuele kennisbank voor circulair bouwen. Deze kennisbank is voor iedereen toegankelijk en bevat waardevolle informatie voor gemeenten, corporaties en andere partijen die betrokken zijn bij de herstructureringsoperatie van Parkstad, waarbij slim en toekomstbestendig bouwen een belangrijke rol spelen. In deze kennisbank zijn onder andere ontwerpvoorbeelden te vinden, informatie over materialen en hergebruikpotentieel, financiële – en businessmodellen, maar ook ervaringen van andere projecten op het gebied van circulair bouwen, zoals SUPERLOCAL.

Ontmoetingsplek

Ook wordt het GTB-Lab een informatie- en ontmoetingsplek rond circulair bouwen: een etalage voor ‘innovatie in de bouw’, waar wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke eisen en wensen samenkomen. Zo wordt een verbinding gelegd met bijvoorbeeld de ondernemingen op de Woonboulevard om consumenten beter bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen. Verder zal vanuit het GTB-Lab advies worden verleend ten behoeve van projecten met circulaire ambitie met name aan deconstructiebedrijven, bouwindustrie, ontwerpers en eigenaren van gebouwen.

Gezamenlijke inspanning

Bouw van GTB Lab is een coproductie van verschillende partners uit bouw en industrie, IBA Parkstad Limburg, de Provincie Limburg, de Stadsregio, de gemeente Heerlen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en grondlegger van GTB Lab Dr. Elma Durmisevic.

 

Meer informatie staat op www.greentransformablebuilding.com/

X