Op woensdag 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Heerlen het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2020 vastgesteld. Met de vaststelling geeft de gemeenteraad groen licht voor de herontwikkeling van dit deel van het Schinkelkwadrant. Hiermee kan de gemeente samen met partners: ontwikkelaar VOC, IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg uitvoering geven aan de diverse ambities van het Bidboek Urban Heerlen. Wethouder Peter van Zutphen: “Ik ben blij met de vaststelling. Nu kunnen we aan de slag met de realisatie van een nieuw woongebied met fors meer groen. Dat draagt bij aan een aangenamer woon-en leefklimaat in onze binnenstad.”

Ruimte voor wonen en groen

De herontwikkeling van het Schinkelkwadrant-Zuid – het gebied tussen Promenade Geerstraat, Schinkelstraat en Honigmannstraat- is één van de beeldbepalende projecten binnen de transformatie van Heerlen-Centrum. Het gebied gaat de komende jaren dan ook flink op de schop. Er komt ruimte voor nieuwe woningen in een groene parkachtige setting. Ook wordt de nu nog grijze Promenade II omgevormd tot een bredere, groene straat met bomen en planten. Het door IBA Parkstad opgestelde Stedenbouwkundig & Landschappelijk contourenplan ‘Central Park Heerlen’ is het vertrekpunt van de metamorfose.

Mix aan appartementen en stadswoningen

De woningen worden ontwikkeld door ontwikkelaar VOC. Directeur Miriam Jongen: “We hebben het gebied omgedoopt tot PromenadePark. Hier komt een mix van 98 nieuwe woningen, gelegen tussen het groen. We gaan appartementen en stadswoningen bouwen, voor jong en oud, en in verschillende prijscategorieën. Daarbij is er veel aandacht voor ruime buitenruimtes, zodat je in de stad woont én tegelijkertijd ook prettig buiten kunt vertoeven.”

Momenteel werken architectenbureaus aan de ontwerpen voor de stadswoningen en appartementen. Als alles volgens planning verloopt, start de verkoop van de eerste 45 woningen nog dit voorjaar.  Verwacht wordt dat na de zomer van 2021 de voorbereidende werkzaamheden buiten zichtbaar zijn.

X