Vandaag is het werk begonnen aan het nieuwe buiten-pauzepark in Hoensbroek. Dit park komt op het al jaren braakliggende terrein aan de Zandstraat/Spoordijkstraat/Pastoorskuilenweg in het centrum van Hoensbroek. Op initiatief van het Hoensbroekse bedrijf L’Ortye en in overleg met buurtbewoners, wordt dit terrein omgeturnd tot een park. De buurtbewoners hebben meegewerkt aan een ontwerp en zijn deels verantwoordelijk voor de realisatie en het onderhoud.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en de visie over verbetering van de leefomgeving is L’Ortye in gesprek gegaan met buurtbewoners. Samen met IBA Parkstad en gemeente Heerlen kwam het tot een plan. L’Ortye heeft kennis en ervaring op dit gebied ingebracht en financiert een deel van dit project met opbrengsten uit de grond. IBA Parkstad en gemeente Heerlen hebben in dit proces ondersteuning, medewerking en financiering geboden.
De buurtbewoners krijgen een budget en zijn verantwoordelijk voor de inrichting en deels verantwoordelijk voor het onderhoud van het park. Zij gaan er bijvoorbeeld zelf voor zorgen dat de speelplek wordt gerealiseerd. Ook L’Ortye gaat werkzaamheden uitvoeren.

Hoe gaat het park er uit zien?
Het park wordt een groene rustplek met wandelpaden, een speelplek voor kinderen, een trapveldje en een klimheuvel. De klimheuvel krijgt boomstammen waarop kan worden geklauterd. Als er sneeuw ligt, kan er ook worden gesleed. De naam pauzepark is op twee manieren uit te leggen. Iedereen kan er terecht voor een pauze, maar de naam heeft ook te maken met het (mogelijk) tijdelijke karakter. Het blijft mogelijk dat er in de toekomst gebouwd wordt op dit terrein.

Voorbeeld van regie pakken
Wethouder Buurtgericht Werken, Adriane Keulen: “Dit is een prachtig voorbeeld van regie pakken in je eigen omgeving. Een compliment voor de wijze waarop buurtbewoners en het bedrijf L’Ortye zich inzetten om dit stukje Hoensbroek mooier te maken!”

Directeur IBA Parkstad, Mathea Severeijns: “Dit is een van de eerste projecten waar het bewonersfonds van IBA, ‘Bewoners maken Parkstad’, aan bijgedragen heeft. Met raad en daad en in samenwerking met een aantal fijne partners wordt de leefomgeving van de bewoners verbeterd”.

Vivien L’Ortye: “Het was geen gemakkelijk proces omdat onze werkwijze nieuw en baanbrekend is, waar stakeholders aan hebben moeten wennen. We zijn erg trots dat we samen met de bewoners dit voor elkaar hebben weten te boksen en dat in onze eigen achtertuin, hopelijk kunnen we dit ook op andere plekken vormgeven!”

Bjorn Lamers, namens de buurt: “Er wordt gewerkt aan ons nieuwe park! Dit voelt goed. Oprechte waardering over de samenwerking!”

X