PERSBERICHT

ArcheoFestival Sempervivetum MMXXII

26 t/m 28 augustus 2022

Bocholtz en Simpelveld vormen de grenzen van dé archeologische hotspot van Limburg. Dit gebied heeft in de Romeinse tijd een enorme betekenis gehad en wordt dan ook niet voor niks de Romeinse Vallei genoemd. Het hele gebied herbergde vele Romeinse vondsten. Zo zijn er maar liefst 2 Romeinse villa’s en een Romeinse sarcofaag* opgegraven, alsook een Romeinse weg. Bovendien liggen er nog twee villa’s onder de grond en is er een Romeins grasveld aangetroffen. Daarnaast lag er ook nog een steengroeve, waar Bocholtzer kalksteen werd gedolven. Een rijkelijk aantal zilveren Romeinse munten is een van de vele schatten die verborgen lagen.* In 1930 werd in Simpelveld de Sarcofaag van de Dame van Simpelveld gevonden. Deze sarcofaag is uniek omdat niet de buitenkant, maar de binnenkant rijkelijk was bewerkt en goed bewaard is gebleven.

Het gebied en de vondsten leveren een schat aan unieke en deels onbekende verhalen op. Verhalen die het waard zijn om te worden verteld. Meesterverteller Marc Hermans en Marc Charlier van MAXX Event Productions hebben, in opdracht van de gemeente Simpelveld, deze verhalen in een openlucht theatervoorstelling gegoten. De scenes vertellen het verhaal achter de vondsten. Het ArcheoFestival Sempervivetum brengt op die manier de geschiedenis tot leven en maakt de vondsten niet alleen meer tastbaar, maar zet de vondsten ook in de context van de geschiedenis van dit gebied. De bezoekers worden van scene tot scene begeleid door een verteller die de betreffende scene inleidt. In deze theatervoorstelling ondergaan de deelnemers de verhalen. Zo maken ze bijvoorbeeld kennis met de legionair die zijn zilveren munten begraaft, leren ze de Dame van Simpelveld kennen, maar zijn zij ook getuige van de onderhandelingen om de Sarcofaag aan te kopen voor de collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De scenes worden deels in het Algemeen Beschaafd Nederlands en deels in het Ripuarisch opgevoerd. Ripuarisch is het sinds de komst van de Franken in deze regio gesproken dialect. De vertellers, die in het Nederlands of het Duits de begeleiding voor hun rekening nemen, zorgen voor eenieder voor de goede begrijpelijkheid van de scenes.

Praktische informatie

Startpunt van het ArcheoFestival is Hoeve Overhuizen. Recent door Zorggroep Meander in gebruik genomen om bewoners met een dementie achtergrond te verzorgen. Hier vertrekken de deelnemers in groepen van 25-30 personen met tussenpozen van 20 minuten. Aangezien de groepsgrootte beperkt is en het geheel zich in de openlucht afspeelt, zijn verder geen specifieke Corona- maatregelen van kracht. Het theaterparcours wordt te voet of met de (eigen) fiets, scootmobiel of anderszins afgelegd. Onder begeleiding van een verteller vertrekt de groep naar de ongeveer 300 meter verderop gelegen eerste scene. Na de scene bij Hoeve Vlengendaal worden de deelnemers met een huifkar naar het 700 meter verderop gelegen Romeins Bezoekerscentrum in Bocholtz gebracht. Daar wordt de laatste scene gepresenteerd én kunnen de deelnemers een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum. Hier staat een replica van de Sarcofaag van de Dame van Simpelveld en de daadwerkelijke askist van de Heer van Bocholtz. Meerdere vondsten uit de Romeinse Vallei worden hier getoond. Ook zal een film van ongeveer 15 minuten te zien zijn. Deze film, samengesteld door het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, toont foto’s, filmmateriaal en zelfs Polygoon journaal vanaf de vondst van de Sarcofaag van de Dame van Simpelveld tot en met de recente renovatie in 2021.

De bezoekers gaan vervolgens op eigen gelegen naar het ongeveer 300 meter verderop gelegen eindpunt, Hoeve Overhuizen. Op het binnenplein zijn diverse stands rondom archeologie ingericht en vrij te bezoeken. Tevens ontvangen alle bezoekers bij terugkomst op vertoon van hun deelnamebewijs een kop koffie of thee, mét een door de huidige bewoners van Overhuizen gebakken wafel. De entree voor het festival bedraagt € 7,50 (inclusief een kop koffie/thee en wafel bij terugkomst). Actuele informatie rondom het ArcheoFestival Sempervivetum MMXXII vindt u op de Facebookpagina www.facebook.com.sempervivetum en https://www.sempervivetum.com/. Dit unieke ArcheoFestival wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onder andere de Provincie Limburg, de Via Belgica-gemeenten, Visit Zuid-Limburg, IBA Parkstad en gemeente Simpelveld. Het ArcheoFestival komt verder tot stand door de nauwe samenwerking met het Museum voor Oudheden uit Leiden en Zorggroep Meander.

X