Regiosymposium en boekpresentatie Patchwork IBA Parkstad

Datum: 1 september 2022
Tijd: 15.30 – 21.00 uur
Locatie: HuB/PLT Kerkrade

Aanmelden

Tijdens dit symposium en de aansluitende talkshow wordt ingegaan op de ‘lessons learned’ en de toekomst van de regio.

IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad en Platform31 organiseren gezamenlijk het Regiosymposium Parkstad: Lessons learned Regio Deal en IBA & boekpresentatie IBA Parkstad. Tijdens dit symposium en de aansluitende talkshow wordt ingegaan op de ‘lessons learned’ en de toekomst van de regio. Onderdeel van het programma is de presentatie van de IBA-eindpublicatie ‘Patchwork IBA Parkstad’. Het eerste exemplaar wordt door nai010 uitgevers uitgereikt aan Roel Wever, voorzitter van de AvA, Stadsregio Parkstad Limburg en Lia Roefs (portefeuillehouder IBA bij Provincie Limburg).

Na het symposium wordt voor een ‘hartige hap’ gezorgd, waarna we het programma voortzetten met een talkshow. Onder leiding van Platform31 wordt ingegaan op de vraag hoe het instrument IBA ondersteunend kan zijn in het definiëren van agenda’s, het verbreden van participatie en het ontwikkelen van ontwerp- en uitvoeringskracht voor steden en regio’s. Diverse vragen worden behandeld en iedereen is van harte welkom om te participeren in dit gesprek.

Voor dit symposium wordt een kleine bijdrage van € 25,- gevraagd. Post-corona is helaas gebleken dat bij kosteloze activiteiten zoals congressen en symposia, de ‘no show’ ondanks aanmelding zeer hoog is. Dat beeld wordt ook bevestigd door het congresbureau, partner in de organisatie van het Regiosymposium. IBA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom is gezocht naar een weg om de kans op deze verspilling te minimaliseren. Een kleine vergoeding draagt aan deze bewustwording bij.

Aanmelden? Klik hier.

Programma

15.30 – 16.00 uur Inloop, koffie
16.00 – 16.05 uur Start & welkomstwoord door Roel Wever, voorzitter van de AvA en Stadsregio
16.10 – 16.25 uur Vie Innovatie Hub door Petra Dassen
16.30 – 16.45 uur Toelichting auteur door Maurice Hermans
16.50 – 17.00 uur Uitreiking eindpublicatie Patchwork IBA Parkstad door Eelco van Welie nai010 uitgevers aan Lia Roefs & Roel Wever
17.05 – 17.35 uur

Lessons learned IBA Parkstad & Regiodeal door René Seijben & Peter Bertholet

17.40 – 17.55 uur Next Level: Parkstad door Reimar Molitor
18.00 – 18.25 uur Podium discussie Future Deal Parkstad door een delegatie van burgemeesters van Parkstad en een vertegenwoordiger van het College van Gedeputeerde Staten
18.25 – 18.30 uur Afronding
18.30 – 19.30 uur Hartige Hap (buffet)
19.30 – 20.30 uur Talkshow o.l.v. Maarten Hoorn, Platform31
20.45 uur Einde
21.00 uur Voorstelling Odyssee van Theatergezelschap Gajes