‹ Terug naar Via Belgica Festival

Verdiep je kennis bij de Romeinse school

Ontrafel de geheimen van Pompeii’s graffiti en poets je Latijn op. Leer alles over Romeinse schoonheid en ontdek wie ‘de Romein’ nu eigenlijk is. Voor deze ene dag doet het Thermenmuseum en De Vondst dienst als een Romeinse school, waar je de kunst van de Romeinse retorica ervaart. Wil je verzekerd zijn van een plekje voor een van de lezingen? Reserveer dan snel en eenvoudig via onderstaande link.

Reserveer een lezing

Oud is het nieuwe nieuw - Geïnspireerd door de Romeinen

Datum: Zondag 03 oktober 2021
Locatie: Thermenmuseum
Lezing door: Laura Thijssen (docent klassieke talen)

In de lezing ‘oud is het nieuwe nieuw’ wordt beknopt (hernieuwd) kennis gemaakt met de Latijnse taal en de cultuur van de Romeinen en wordt gekeken naar de manier waarop in latere tijden wordt omgegaan met deze taal en cultuur.

Beschikbare mogelijkheden op 3 oktober 2021

Er zijn geen tijdsblokken beschikbaar op deze dag.

Leven langs een Romeinse snelweg tussen Maastricht en Meerssen

Datum: Zondag 03 oktober 2021
Locatie: Thermenmuseum
Lezing door: Gilbert Soeters (archeoloog)

De laatste jaren zijn er diverse archeologische onderzoeken geweest in het noordoostelijk deel van de Gemeente Maastricht. Bij deze onderzoeken kwamen uit diverse periodes archeologische resten tevoorschijn. In deze lezing gaat het over de resten uit de Romeinse tijd. Er werden resten van de Via Belgica aangetroffen en van allerlei sporen langs deze weg. De resultaten van de diverse onderzoeken zullen in deze lezing worden gepresenteerd: leven en dood langs een Romeinse snelweg.

Beschikbare mogelijkheden op 3 oktober 2021

Er zijn geen tijdsblokken beschikbaar op deze dag.

Wat is een Romein?

Datum: Zondag 03 oktober 2021
Locatie: Thermenmuseum
Lezing door: Jona Lendering (historicus)

We mogen vermoeden dat iemand die in de tweede eeuw n.Chr. in Zuid-Limburg woonde, over “wij Romeinen” zou hebben gesproken, maar we mogen ook vermoeden dat iemand uit Rome hem zou hebben beschouwd als een nauwelijks geciviliseerde barbaar. Het is het intrappen van een open deur dat er geen algemene definitie mogelijk is van “de” Romein, hooguit een juridische omschrijving of een typering van een open deur. Een even wagenwijd openstaande deur is dat het verlangen “de” Romein te typeren, een negentiende-eeuws misverstand is. Inmiddels maakt de DNA-revolutie, met de conclusie dat mensen en ideeën wild heen-en-weer reisden, het helemaal ingewikkeld. Is het tijd een misleidende categorie te schrappen?

Beschikbare mogelijkheden op 3 oktober 2021

Er zijn geen tijdsblokken beschikbaar op deze dag.

Presentatie onderzoeksresultaten Raadhuisplein

Datum: Zondag 03 oktober 2021
Locatie: De Vondst
Lezing door: Roderick Geerts (ADC ArcheoProjecten)

“Midden in Coriovallum”
In 2018 heeft ADC ArcheoProjecten een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het Raadhuisplein in het kader van de geplande sloop en nieuwbouw van het stadskantoor. Het onderzoek had tot doel om resten uit de Romeinse tijd zichtbaar en beleefbaar te maken. Daarnaast diende het onderzoek ook om te verifiëren of de in 1931 in de bodem aangetroffen resten nog aanwezig waren, wat de conservering ervan was en of deze voor het publiek beleefbaar te maken zijn.

Tijdens het onderzoek zijn twee vindplaatsen aangetroffen; een deel van de Romeinse vicus en resten van een ambachtelijke zone uit de Late Middeleeuwen. Roderick Geerts, archeoloog bij ADC ArcheoProjecten, zal zijn bevindingen tijdens zijn lezing uit de doeken doen.

Beschikbare mogelijkheden op 3 oktober 2021

Er zijn geen tijdsblokken beschikbaar op deze dag.

Presentatie onderzoeksresultaten Tempsplein

Datum: Zondag 03 oktober 2021
Locatie: De Vondst
Lezing door: Gerard Tichelman (RAAP)

“In de voetsporen van Braat”
Archeologisch onderzoek op het Tempsplein in Heerlen (2016) heeft een schat aan informatie opgeleverd over Romeins Heerlen. Het gaat om resten van bewoning, ambacht, verkeer en verdediging uit de gehele Romeinse periode. Het gaat om bijzondere vondsten, die voor Nederlandse begrippen als uniek kunnen worden omschreven.

Aanleiding voor het onderzoek vormden rioleringswerkzaamheden op het plein. Het Tempsplein ligt in het hart van de Romeinse vicus Coriovallum, vlakbij het thermenterrein. De verwachting op aantreffen van archeologische resten op het Tempsplein was dan ook groot. Het onderzoek leverde een aantal bijzondere resultaten op. Archeoloog Gerard Tichelman van Archeologisch Adviesbureau RAAP zal de resultaten tijdens zijn lezing toelichten.

Beschikbare mogelijkheden op 3 oktober 2021

Er zijn geen tijdsblokken beschikbaar op deze dag.

Graffiti uit Pompeii

Datum: Zondag 03 oktober 2021
Locatie: Thermenmuseum
Lezing door: Vincent Hunink (classicus en vertaler)

De vele duizenden overgeleverde Latijnse graffiti op de muren van Pompeii laten veel mooie dingen zien. Poëtische citaten bijvoorbeeld,onder meer van Vergilius. Maar ook andere geluiden klinken luid en duidelijk, waaronder namen, begroetingen, dreigementen en obsceniteiten. In de lezing (met PowerPoint) wordt een ruime keuze uit al deze teksten gepresenteerd. Niet alles is helemaal te duiden, er blijven gelukkig ook wat raadsels over…

Beschikbare mogelijkheden op 3 oktober 2021

Er zijn geen tijdsblokken beschikbaar op deze dag.

Romeinse schoonheid

Datum: Zondag 03 oktober 2021
Locatie: Thermenmuseum
Lezing door: Martine Teunissen (publiekshistorica)

Hadden de Romeinen al een schoonheidsideaal? Hoe deden Romeinse vrouwen hun haar? En droegen de dames ook make-up? Wat voor kleding werd er in de Romeinse tijd gedragen? Ontdek de schoonheidsgeheimen van de Romeinen in deze interactieve lezing waarbij je naast foto’s van Romeinse objecten en schilderingen ook replica’s van Romeinse schoonheids-attributen te zien krijgt. Veel informatie gaat over de Romeinse vrouw, maar wist je dat mannen er ook een eigen stijl op na hielden?

Beschikbare mogelijkheden op 3 oktober 2021

Er zijn geen tijdsblokken beschikbaar op deze dag.