De woonkamers van Heerlerheide

Reprise van het fotoproject: De Woonkamers van Heerlerheide

Datum: 24 mei t/m 3 augustus
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur
Locatie: IBA Informatiecentrum, Promenade 14, Heerlen

In de Heerlense wijk Heerlerheide gaat fotograaf Bram Tackenberg in het najaar in samenwerking met Weller Wonen en festival Cultura Nova een Woonkamerportret-project met wijkbewoners realiseren. Als deel van zijn langlopend project en als vervolg op zijn eerdere succesvolle deelseries elders, wil hij ditmaal zijn lens op deze veelbesproken wijk richten. Zelf deels opgegroeid in Heerlerheide, keert de fotograaf nu terug om haar bewoners op positieve wijze te bekrachtigen.

Voor dit project wordt een inclusieve dwarsdoorsnede van huishoudens uit de wijk gefotografeerd, waarvan een dertigtal portretten zal worden teruggegeven aan de wijk, door ze levensgroot in de openbare ruimte van de wijk zelf te exposeren. Aanvullend worden er 2 of 3 verschillende varianten ‘wijkkranten’ gedrukt, met daarin paginagroot de verschillende portretten en bijbehorende interviews met geportretteerden. Iedere voordeur in Heerlerheide ontvangt één van de versies in de brievenbus. Voor de andere krant(en) zal je moeten aanbellen en uitwisselen met buren of andere (on)bekenden.

In de projecten van Bram Tackenberg telt iedereen mee. Door zonder oordeel te kijken en te portretteren, legt Tackenberg iedereen op gelijke, waardige manier vast. De serie illustreert zo op een prachtig ingetogen manier zowel de verschillen, maar ook juist de overeenkomsten tussen mensen. Door de stijl van portretteren ontstaat er een trots beeld van de inwoners van Heerlerheide. De bewoners van de wijk stellen zichzelf en hun huis open: trots en kwetsbaar. Het project werkt als katalysator om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen en versterkt de sociale cohesie in buurten.