Regiocongres

Tijdens het tweedaagse regiocongres staan politiek, maatschappij en de bewoners centraal. Samen gaan we ervoor zorgen dat aan tijdens dit congres een futuredeal voor de regio Parkstad beklonken gaat worden. Het regiocongres wil de politiek en de bewoners verbinden aan de afspraken die voor de toekomst worden vastgelegd, waarbij waarbij grofweg de eerste groep de uitvoerders van de deal en de tweede groep de bewakers van de deal zijn.

 

De eerste dag staat centraal voor alle betrokken overheidslagen, zoals de regio, de provincie, het Rijk en de Europese Unie. Door middel van een aansprekende key-note spreker, diverse workshops en discussiefora staat deze dag inhoudelijk in het teken van de toekomst van de regio Parkstad, met name de effectuering van de future deal.

De tweede dag staan de bewoners en burgerdemocratie centraal. De overheid ambieert om samen met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven borg te staan voor de uitvoering van de future deal, maar van bewoners wordt gevraagd om deze uitvoering ook daadwerkelijk te bewaken. Dit toezicht kan bijvoorbeeld worden georganiseerd middels een burgerparlement, welke tijdens deze dag wordt geïnstalleerd.

WMC verzorgt het decor van het congres. Dat betekent dat tussen de congresactiviteiten door, genoten kan worden van een spectaculair muzikaal randprogramma.