Crossing Boundaries

Een van de grote thema’s in architectuur en bouw is de beweging naar een energieneutrale en circulaire gebouwde omgeving. In het geval van nul-energie hebben de meeste landen wetgeving om deze ambitie te realiseren. Bij circulariteit is er een andere situatie. Veel landen hebben ambities op dit gebied, maar wetgeving is nog niet verankerd in beleid. Als onderpand worden de meeste gebouwen nog steeds ontworpen, gebouwd, geëxploiteerd en gesloopt volgens een traditioneel lineair proces. Momenteel wordt minder dan drie procent van al het restmateriaal hergebruikt na de sloop van een gebouw, waardoor er enorme hoeveelheden middelen verloren gaan in het proces. De kleine hoeveelheid materialen die wordt gerecycled, wordt vaak op inefficiënte manieren gebruikt, met bijkomende milieueffecten, die de nationale grenzen overschrijden.

Wereldwijd lopen er tal van onderzoeks- en voorbeeldprojecten op het gebied van circulariteit in de gebouwde omgeving, waardoor het overschrijden van grenzen tussen verschillende disciplines en landen noodzakelijk is om de ambities van volledige circulariteit waar te maken. De conferentie ‘Crossing Boundaries, towards a circulair, sustainable and vital built environment’ heeft het doel een platform te creëren waarop kennis over het onderwerp op wetenschappelijk niveau kan worden uitgewisseld, de ecologische en economische implicaties wordt bestudeerd en ervaringen worden gedeeld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen. Samen maken we de volgende stap te maken in het raamwerk waarin circulariteit in de gebouwde omgeving mogelijk moet kunnen zijn.

De aard van Crossing Boundaries is wetenschappelijk en wordt georganiseerd door IBA Parkstad in samenwerking met Zuyd Hogeschool, Stadsregio Parkstad Limburg en iiSBE.

De Crossing Boundaries website vind je hier.