Expo

Expojaar

IBA Parkstad heeft de afgelopen jaren de regio danig op zijn kop gezet. Er werden 50 grote projecten in gang gezet, van de herbestemming van een watertoren in Schimmert tot een geheel nieuw regionaal gezondheidscentrum in Kerkrade. Daarnaast konden Parkstedelingen een beroep doen op Bewoners Maken Parkstad om initiatieven in hun buurt van de grond te trekken. Ook hier is de opbrengst bijna 50. Maar IBA was ook experimenteren, lef tonen, mensen bij elkaar brengen en samen nadenken over, en handen uit de mouwen steken voor, Parkstad.

Dit traject met zoveel mooie mensen, inspirerende ideeën en aansprekende activiteiten sluiten we natuurlijk af met een climax, het IBA Expojaar. Het jaar start augustus 2021 en loopt tot en met augustus 2022. In dat jaar nemen we u mee door heel Parkstad en onderweg laten we onze projecten zien, vergroten we de kennis over én de trots op ons gebied, en gaan we het gesprek aan over de toekomst van de regio.

Natuurlijk roept dit meteen de vraag op of de Coronacrisis geen roet in het eten gooit. We hebben immers het Expojaar vanwege de uitbraak al een jaar moeten uitstellen. Niemand weet hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen, maar we zullen altijd onze activiteiten plaats laten vinden binnen de geldende Coronaregels. We gaan in onze voorbereidingen uit van een 1.5 meter samenleving, maar zullen de activiteiten altijd binnen de dan geldende regels kunnen op- of afschalen.

Bekijk hier de kalender