Bronzen maquette Oirsbeek

Gemeente: Beekdaelen
Wat: Bronzen Maquette Oirsbeek (1900)
Indiener: Hugo Schaffrath
Bijdrage IBA Parkstad: € 1.500

Het dorp Oirsbeek (gemeente Beekdaelen) kent een gezellige dorpskern met een rijke historie. De kern is in 2019 volledig gerenoveerd met het doel om er een vriendelijk plein van te maken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En waar mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld. Verhalen over de geschiedenis van het dorp. Verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Met de renovatie van het plein gingen de bewoners van Oirsbeek een grote verandering, en daarmee een nieuw hoofdstuk, tegemoet. “Eén plus één is twee”, dacht Hugo Schaffrath, indiener van het project Bronzen Maquette Oirsbeek. “Het werd hoog tijd om de historie en mooie verhalen van inwoners letterlijk tot leven te brengen. Dat hebben we gedaan met de Bronzen Maquette van Oirsbeek uit 1900, want nu kunnen grootouders tegen hun kleinkinderen vertellen waar ze vroeger gewoond hebben.” 

Hugo heeft dit idee in 2019 ingediend bij Bewoners Maken Parkstad, maar voor die tijd waren de inwoners van Oirsbeek al druk bezig met de voorbereidingen. “Het heeft veel werk, tijd en precisie gekost. Alle huisjes zijn op een schaal van 1:500 uitgetekend, vervolgens heeft een lokale kunstenaar er mallen van gemaakt en zijn ze in brons gegoten.” Een idee waarbij nauwe samenwerking werd gezocht met kunstenaren, historici, bedrijven én bewoners uit Oirsbeek. Maar ook de steun van IBA Parkstad mocht niet ontbreken. “Na mijn aanvraag bij Bewoners Maken Parkstad zijn diverse experts met mij in gesprek gegaan over de realisatie van het idee. Ze hebben écht met mij meegedacht en daar ben ik achteraf heel blij mee. Ook heeft IBA Parkstad ons gesteund middels een financiële bijdrage.”

Sinds 2021 staat de maquette te pronken op het geheel vernieuwde dorpsplein in Oirsbeek. Het vormt een belangrijk kenmerk voor het dorp en is tevens opgenomen als knooppunt in de Beekdaelen-fietsroute en wandelroutes van Visit Zuid-Limburg. Middels een QR-code en brailleteksten worden verhalen en foto’s van vroeger voor iedereen toegankelijk gemaakt, zodat ook mensen van buitenaf meer kunnen leren over de rijke historie van het dorp. Kortom, een mooi voorbeeld waarbij bewonersparticipatie heeft geleid tot het samenbrengen van mensen binnen én buiten het dorp. Samen maken we Parkstad!