Regiopool Congres

De belangrijkste scope van het congres The Regiopolitan Rumble is de regiopool. Dit type regio is een hybride combinatie van landelijke en stedelijke gebieden, een regio waar stad en platteland samenkomen. Waar metropolen worden gerund door een centrale overheid en gericht zijn op een sterk stadscentrum, worden regiopoolgebieden gekenmerkt door een gedecentraliseerde economische en administratieve structuur. Deze aspecten bemoeilijken de fysieke, economische en ecologische transformatie van een regiopool.

Niet alleen Parkstad is een treffend voorbeeld van een regiopool. Tachtig procent van de bevolking van de Europese Unie woont in een regiopoolgebied, en daarmee neemt de urgentie toe om het onderwerp te analyseren en te bestuderen. Toch is er op dit moment nog weinig aandacht voor de regiopool, zowel op wetenschappelijk gebied als op nationaal en Europees bestuurlijk gebied.

Het Regiopoolcongres heeft als doel om de methodische en wetenschappelijke studie van regiopoolgebieden te starten en een levendige discussie over het onderwerp te openen. Een conceptuele analyse, maar ook een focus op de regiopool in context van tijd en ruimte. Tijdens het congres geven we podium aan pioniers in het veld, die reeds deelaspecten van de regiopool hebben onderzocht of ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het Duitse begrip ‘Zwischenstadt’. Verder vergelijken we verschillende regiopoolgebieden en daartoe ontwikkelde methodieken en instrumenten in Europa, met Parkstad als voorbeeld van Nederland.