Rabobank Parkstad Limburg en IBA Parkstad slaan de handen ineen

28 februari 2018

Rabobank Parkstad Limburg stelt een donatie van €150.000,- beschikbaar.

Rabobank Parkstad Limburg is stevig verankerd in de maatschappij. Rabobank wil de regio duurzaam sterker maken en draagt binnen haar maatschappelijke agenda bij aan een aantal speerpunten. Zo stimuleert Rabobank leisure en zorg en bevordert zij de duurzaamheid van de gebouwde omgeving en de Smart Services Campus. Ook IBA Parkstad is door Rabobank Limburg als speerpunt gekozen.

De doelstellingen van Rabobank Parkstad Limburg en IBA Parkstad sluiten perfect op elkaar aan.

IBA Parkstad zorgt voor het aanjagen en ondersteunen van ruimtelijk-economische en sociaal-culturele projecten en brengt deze tot een hoger plan. Op deze wijze wordt de transitie van de regio versneld, wordt de werkgelegenheid bevorderd en de leefbaarheid in de wijken verbeterd. Samen met Rabobank Parkstad Limburg werkt IBA aan een duurzame en gezonde toekomst van de regio Parkstad. Een prachtige regio om in te wonen, werken en te verblijven.

Het uitvoeringsprogramma van IBA Parkstad beslaat een breed palet aan sectoren, waaronder leisure en recreatie, economie, natuur en landschap, herbestemming vastgoed en zorg en onderwijs. Deze projecten sluiten aan bij de thema’s die de Rabobank centraal stelt.

Rabobank Parkstad Limburg en IBA Parkstad hebben geconcludeerd dat een nauwere samenwerking voor de hand ligt en besloten deze samenwerking aan te gaan. Rabobank Parkstad Limburg stelt een donatie van € 150.000,- beschikbaar voor een termijn van 2 jaar (tot en met 31 december 2019).

Deze donatie vloeit voort uit het Coöperatiefonds. Elk jaar reserveert de Rabobank een deel van zijn winst voor dit fonds. Vernieuwende initiatieven die het leven in de lokale gemeenschap versterken worden hiermee ondersteund. De donatie gaat projecten ondersteunen bij het toetsen van de financiële haalbaarheid. Diverse IBA projecten beogen bijzondere concepten op het vlak van leisure en circulair bouwen te realiseren. Voor het optimaliseren van de haalbaarheid van deze projecten wordt bijzondere expertise gevraagd. Via de samenwerking tussen Rabobank Parkstad Limburg en IBA Parkstad wordt dit mogelijk gemaakt.

Samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 1 maart hebben Rabobank Limburg en IBA Parkstad een samenwerkingsovereenkomst getekend om de samenwerking en de financiële bijdrage te formaliseren.

Meer nieuwsberichten

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen