Ontwerp vrijkomend terrein na sloop gepresenteerd door Mondriaan

7 februari 2018

Afgelopen maandag, 29 januari heeft Mondriaan het ontwerp gepresenteerd voor het Mondriaan terrein op de John F. Kennedylaan in Heerlen. Na de sloop van de 40 jaar oude woonflat wordt het terrein opnieuw ingericht.

Een duurzaam IBA Parkstad project dat in uitvoering is. Tijdens de uitgebreide voorsloop zijn alle materialen losgemaakt waardoor ze geschikt zijn gemaakt voor hergebruik. In het kader van ‘social return’ zijn deze sloopwerkzaamheden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het project zijn zes blijvende banen gecreëerd.

Door de sloop ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën. In verschillende sessies zijn begin 2017 omwonenden, ondernemers, medewerkers, patiënten en deskundigen van IBA bezig geweest met het ontwerpen van een nieuwe visie en programma voor het terrein. Centraal hierbij staat dat zichtbaar wordt dat het terrein openbaar toegankelijk is en er medegebruik door anderen dan Mondriaan ontstaat.

Afgelopen maandag presenteerde Geonius het definitieve ontwerp aan deelnemers van de ontwerpsessies en belanghebbenden. Opvallend is een breed pad voor voetgangers en fietsers dwars over het terrein als verbinding van de Kloosterkensweg met de J.F. Kennedylaan. Aan dit pad is ruimte voor nieuwe functies. Mondriaan heeft voor de nieuwe functies partners nodig die samen met de zorginstelling een verdere invulling willen geven aan het gebied. Belangrijke partners zijn o.a. Zwemschool van Tongeren en initiatieven rondom vitaliteit en bewegen, aangevuld met een kindvriendelijke, gezonde en gezellige horeca.

Door de verbinding over het Mondriaanterrein ontstaat een directe lijn van Heerlen, het beekdal naar het plateau: het Land van Kalk van Voerendaal en Simpelveld. Volgens planning zal de sloop begin mei afgerond worden, waarna wordt begonnen met de inrichting van het park. De opening van het park staat naar verwachting gepland voor eind september / begin oktober. Dan zal ook de nieuwe naam van het park bekend worden gemaakt.

Meer nieuwsberichten

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen